Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland

1. Inleiding

De directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil inventariseren of de doodsoorzakengegevens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) op structurele wijze kunnen worden ontsloten, om beleid op het gebied van de publieke gezondheid te ondersteunen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland en de verwerking van de doodsoorzaakgegevens van deze gemeenten valt niet onder de Wet op de Lijkbezorging, maar onder de Wet verklaringen van overlijden BES en de Begrafeniswet BES1).

Het CBS is de enige organisatie in Nederland die over doodsoorzaakgegevens beschikt en wettelijke toestemming heeft om deze te verwerken. Daarom heeft VWS het CBS gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is statistische gegevens te publiceren over de doodsoorzakengegevens van deze bijzondere gemeenten, conform de methodiek die het CBS ook voor de doodsoorzakenstatistiek over Europees Nederland gebruikt.

1) De doodsoorzaakverklaring die hiervoor gebruikt wordt, is het C-formulier in model F (publicatie 1959) wat verschilt van het B-formulier (versie 2022) dat Europees Nederland hanteert.