Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland

5. Conclusies en aanbevelingen

Het verwerken en analyseren van de formulieren voor deze pilotstudie was een arbeidsintensief proces. Idealiter kan er op termijn een deels geautomatiseerd productieproces bewerkstelligd worden van waaruit reguliere doodsoorzakenstatistieken voor het Caribisch deel van Nederland kunnen worden vervaardigd. Op basis van de gegevens die voor deze studie zijn ontvangen en verwerkt kunnen nog geen betrouwbare doodsoorzakenstatistieken worden geproduceerd.  

Er zijn echter wel mogelijkheden om hier naartoe te werken: voor het inrichten van het productieproces kunnen in elke fase van de verwerking suggesties worden gedaan om dit proces te optimaliseren. Hieronder volgen voor elk onderdeel van het proces enkele aanbevelingen en overwegingen.

 • Invulling van de formulieren
  • Gesprekken met artsen om invulling nader toe te lichten, en belang van de statistiek te benadrukken conform de WHO-toelichting waarbij logica van invulling van het doodsoorzakenformulier niet altijd overeenkomt met hoe een medisch dossier wordt bijgehouden.
  • Afstemming van de opmaak en inhoud van de formulieren zodat deze zo uniform mogelijk kunnen worden verwerkt, mogelijk is hiervoor wijziging van wet- en regelgeving nodig.
  • Idealiter zou op termijn gekeken kunnen worden naar mogelijkheden voor digitale aanlevering vanuit de systemen die zorgverleners zelf gebruiken voor de patiëntenadministratie.
 • Route en verwerking van de formulieren
  • De route die wordt afgelegd voor ontvangst van formulieren en de tijd die hiermee samenhangt zou geoptimaliseerd kunnen worden.
  • Voor vertoetsing van medische termen is borgen van basiskennis van de relevante medische terminologie noodzakelijk.
  • Inventarisatie van veel voorkomende termen en het maken van een regelbestand en woordenboek voor Iris om de verwerking zo goed mogelijk te kunnen standaardiseren. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschillende talen als ook formulieren geheel in het Engels worden ingevuld.
  • Onderzoek mogelijkheden met koppelen aan sterftebestanden om de populatie af te bakenen.
 • Statistische publicatie:
  • Kleine en heterogene populatie in acht nemen en relateer de uitkomsten aan de andere statistische publicaties die voor Caribisch Nederland worden gemaakt.
  • Kies voor tabellering uitsplitsingen met de belangrijkste informatie voor publieke gezondheidsdoeleinden na overleg met de beleidsmakers, onderzoekers en andere gebruikers van de data om zo goed mogelijk bij hun informatiebehoefte aan te sluiten.  Onderzoek mogelijk koppelingen met medische informatie uit andere registraties om een completer beeld te verkrijgen.