Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland

Toelichting Tabel 8: Doodsoorzaken en bijbehorende ICD-10 codes

Nieuwvormingen

Met sterfte aan nieuwvormingen wordt bedoeld het totale aantal overlijdensgevallen aan kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) en niet kwaadaardige nieuwvormingen geclassificeerd in C00-C97 en D00-D48 codes van de ICD-10. Het aandeel van kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) omvat ongeveer 96 procent.

Ziekten van hart- en vaatstelsel

Met sterfte aan ziekten van hart- en vaatstelsel wordt bedoeld alle overlijdensgevallen geclassificeerd in I00-I99 codes van de ICD-10.

Psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen

Met sterfte aan psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel wordt bedoeld alle overlijdensgevallen geclassificeerd in F00-F99 en G00-H95 codes van de ICD-10.
Psychische stoornissen en gedragsstoornissen. ICD-10 codes: F00-F99

w.o. 
F00 Dementie bij ziekte van Alzheimer
F01 Vasculaire dementie
F02 Dementie bij elders geclassificeerde ziekten
F02 Dementie bij overige elders geclassificeerde ziekten
F03 Niet gespecificeerde dementie

Ziekten van zenuwstelsel. ICD-10 codes: G00-G99
w.o. 
G20 Ziekte van Parkinson
G30 Ziekte van Alzheimer

Ziekten van de ademhalingsorganen

Met sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen wordt bedoeld alle overlijdensgevallen geclassificeerd in J00-J99 codes van de ICD-10.

COVID-19

Met de doodsoorzaak wordt de onderliggende doodsoorzaak bedoeld. De onderliggende doodsoorzaak is (a) de ziekte of aandoening waarmee de reeks van gebeurtenissen die uiteindelijk het overlijden van de persoon veroorzaakte een aanvang nam of (b) de omstandigheden van het ongeval of geweld dat het letsel waardoor de persoon overleed veroorzaakte. De doodsoorzaak wordt gecodeerd volgens internationaal afgesproken ICD-10 codes van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

Voor COVID-19 (Corona Virus ziekte 2019) zijn nieuwe codes uitgegeven.
De classificatie en ICD-10 codering COVID-19 volgens richtlijnen WHO:

  • U07.1 COVID-19, virus geïdentificeerd 
  • U07.2 COVID-19, virus niet geïdentificeerd 
    • Klinisch-epidemiologisch gediagnosticeerde COVID-19 
      • Waarschijnlijk COVID-19 
      • Vermoedelijke COVID-19

Hoewel beide categorieën, U07.1 (COVID-19, virus geïdentificeerd) en U07.2 (COVID-19, virus niet geïdentificeerd), geschikt zijn voor doodsoorzaakcodering, wordt erkend dat in veel landen de laboratoriumbevestiging van COVID-19 níét wordt vermeld op het doodsoorzaakformulier. Bij gebrek aan dit detail wordt aanbevolen, alleen voor gebruik in de doodsoorzaakregistratie, om COVID-19 voorlopig te coderen als U07.1, tenzij dit wordt vermeld als "waarschijnlijk" of "vermoedelijk". In dat geval wordt de doodsoorzaak gecodeerd als U07.2

Definitie overlijden aan COVID-19

Om COVID-19-sterfte goed in kaart te brengen wordt voor statistische doeleinden een overlijden als gevolg van COVID-19 gedefinieerd als een overlijden aan een klinisch compatibele ziekte, in het geval van bevestigde of vermoedelijke/waarschijnlijke COVID-19, tenzij er een duidelijke andere doodsoorzaak is die niet gerelateerd kan zijn aan COVID-19 (bv. lichamelijk letsel door een ongeluk). Er mag geen periode van volledig herstel van COVID-19 zijn tussen ziekte en overlijden.

NND –Niet-natuurlijke doodsoorzaken (ook uitwendige doodsoorzaken)

Hiertoe behoren de overlijdens ten gevolge van ongevallen, zelfdoding, moord en doodslag, gebeurtenissen waarvan opzet onbekend is en overige uitwendige oorzaken van sterfte, codes V01-Y89 van de ICD-10.

Overige doodsoorzaken

Zijn alle doodsoorzaken met uitzondering van nieuwvormingen, ziekten van hart- en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel, psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen, COVID-19 en niet-natuurlijke doodsoorzaken. Volgens classificatielijst ICD-10: codes A00-Y89 met uitzondering van codes C00-D48,F00-F99, G00-H95, I00-I99, J00-J99,  U071-U072 en V01-Y89.