Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2022

Begrippen

Omzet

Omzet exclusief btw. Omzet is inclusief product gebonden belastingen (bijv. accijnzen e.d.) en na aftrek van kortingen, bonussen, retouremballage en –zendingen. Kosten voor vervoer, verpakkingen, emballage en deelfacturen op onderhanden werk worden wel meegeteld.

Omzet buitenland

Waarde van de export op basis van btw-gegevens, exportdata en informatie van bedrijven.

Werkzame personen

Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in Nederland gevestigde economische eenheid.