Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2022

1. Inleiding

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten in Kinder- en Dieetvoeding (VNFKD) statistische informatie in kaart over de leden. Door middel van een uitvraag onder de leden in combinatie met de omzetstatistieken van het CBS zijn resultaten verkregen over de omzet en werkzame personen van de leden binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding. Kinder- en dieetvoeding heeft betrekking op producten die specifiek zijn bedoeld voor zuigelingen en jonge kinderen (0-3 jaar), op medische voeding en op producten voor gewichtsbeheersing.

In hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van de koppeling tussen de KvK-nummers van de leden van de VNFKD en de eenheden van het CBS (bedrijfseenheden). Deze koppeling wordt gebruikt bij het verzamelen en verwerken van gegevens uit de omzetstatistieken (hoofdstuk 3).

Ten opzichte van het vorige onderzoek over verslagjaar 2020 is het ledenbestand gewijzigd. In het huidige rapport over verslagjaar 2022 is de totaalomzet van de responderende leden, hun omzetverdeling tussen binnen- en buitenland maar niet het (gecorrigeerde) aantal werkzame personen1) toegevoegd.

1) Aantallen werkzame personen zijn uit de publicatie weggelaten vanwege de relatief grote non-respons en het niet kunnen bijschatten van de aantallen werkzame personen.