Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2022

Afkortingen

BV

Besloten Vennootschap

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

DRT-Database

Directe Raming Totalen (database met onder meer fiscale data)

KvK

Kamers van Koophandel

NV

Naamloze Vennootschap

SBI

Standaard Bedrijfsindeling

VOF

Vennootschap Onder Firma