Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2022

3. Resultaten

3.1 Statistische data

Het CBS publiceert omzetstatistieken op maand- en kwartaalbasis. De omzetgegevens voor dit onderzoek zijn deels uit de zogenoemde DRT-database gehaald. In deze database zijn voor tal van branches per bedrijfseenheid kwartaalomzetten opgenomen. De omzetten van de grootste bedrijfseenheden zijn verkregen door enquêtering. De omzetten van de overige bedrijfseenheden in de populatie zijn gebaseerd op dataleveranties uit de btw-registratie van de Belastingdienst. Het betreft de netto-omzet, exclusief btw.

3.2 Methode

Voor de VNFKD-leden zijn het omzetniveau en de werkzame personen binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van beschikbare btw- en enquête-data van het CBS. Deze data is aangevuld met de informatie van de leden over omzet en werkzame personen binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding. Ook de verdeling van de omzet in binnenlandse en buitenlandse omzet is bepaald op basis van CBS- en VNFKD-data.

3.3 Omzet

Binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding genereerden de responderende VNFKD-leden in 2022 een omzet van 4,18 miljard euro, zie tabel 3.3.1.

3.3.1 Omzetniveau en werkzame personen VNFKD
OmzetWerkzame personen
Miljard euroAantal
20203,556 995
20224,18.

3.4 Exportwaarde

Op de omzetdata is een aanvullende analyse gedaan en is de omzet binnenland en omzet buitenland (exportwaarde) onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat de leden in 2022 61 procent van de omzet buiten Nederland hebben gegenereerd (2,54 miljard euro). In 2020 was dit 78 procent (2,76 miljard euro).

3.4.1 Omzetverdeling VNFKD, omzet (%)
BinnenlandBuitenland
20202278
20223961