Aanvullend statistisch onderzoek voor de VNFKD, 2022

2. Koppeling eenheden VNFKD – CBS

2.1 VNFKD-data

Bij de leden van de VNFKD is informatie uitgevraagd over de KvK-nummers, werkzame personen en omzetpercentages binnen de kaders van kinder- en dieetvoeding. Deze uitvraag is gedaan vanwege het feit dat informatie over kinder- en dieetvoeding vaak niet op basis van een KvK-nummer kon worden ontsloten. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven met een enkel KvK-nummer waar meerdere activiteiten onder vallen.

2.2 CBS-data

Bij de productieprocessen vormt de statistische eenheid, de eenheid waarover de statistieken worden gemaakt, een cruciale rol. Het CBS noemt de statistische eenheid in dit geval de bedrijfseenheid. In de regel bestaat de bedrijfseenheid uit één of meerdere juridische eenheden zoals een BV, NV, VOF of een zzp’er. Deze juridische eenheden worden binnen het CBS ook wel CBS-personen genoemd. CBS-personen kunnen gekoppeld kunnen worden aan de VNFKD-eenheden met een KvK-nummer.

2.3 Koppeling data VNFKD-CBS

In het onderzoek zijn de KvK-nummers van de leden van de VNFKD gekoppeld aan CBS-personen in het Algemeen Bedrijven Register van het CBS. Van de 38 beschikbare KvK-nummers konden er 37 worden gekoppeld met CBS-personen. Deze CBS-personen koppelen weer aan 35 bedrijfseenheden.

2.4 Spreiding over SBI-terreinen

Vanwege de beperkte onderzoekspopulatie treden er problemen op in het kader van onthulling van gevoelige informatie. Om deze reden is besloten om geen nadere uitsplitsing te tonen over SBI-terreinen.