Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
Onderweg in Nederland (ODiN) 2021- Plausibiliteitsrapportage

5. Gemiddelde afgelegde afstand per verplaatsing

De totale reizigerskilometers zijn te ontleden in aantallen verplaatsingen en verplaatsingsafstanden. Dit hoofdstuk richt zich op de gemiddelde afgelegde afstand per verplaatsing naar vervoerwijze en naar motief. Evenals bij het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag in het voorgaande hoofdstuk, wordt bij de afgelegde afstand per verplaatsing alleen gerekend met reguliere verplaatsingen. Voor deze indicator wordt vooral informatie op verplaatsingsniveau gebruikt. Echter, bij de indeling naar vervoerwijze wordt voor alle reguliere verplaatsingen gekeken naar de som van de ritafstanden per ritvervoerwijze (bijvoorbeeld de fiets) en deze wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal verplaatsingen waarvan (in dit geval) de fiets de hoofdvervoerwijze is.

In tabel 5.1 wordt de gemiddelde afstand per verplaatsing in Nederland van inwoners in particuliere huishoudens in Nederland weergegeven naar vervoerwijze. 

5.1 Gemiddelde afstand per reguliere verplaatsing van personen van 6 jaar of ouder in kilometers naar ritvervoerwijze per jaar
201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal13,2910,58*10,87*+3-18
Personenauto als bestuurder19,0016,33*17,08*+5-10
Personenauto als passagier21,3018,21*19,83*+9-7
Trein49,8448,5147,94-1-4
Bus/tram/metro14,6413,6214,37+6-2
Fiets3,974,16*4,22+1+6
Lopen2,072,15*2,25*+5+9
Overig20,6117,33*17,44+1-15
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.

Uit tabel 5.1 volgt dat de gemiddelde afstand per verplaatsing voor het totaal van alle vervoerwijzen in ODiN 2021 10,9 kilometer is. Dat is bijna 3 procent meer (significant) dan in 2020. Maar de gemiddelde verplaatsingsafstand van personen van 6 jaar of ouder is in 2021 18 procent korter dan in 2019 (significant). Ook de gemiddelde afstand per verplaatsing van personenautobestuurders en personenautopassagiers, nam in 2021 significant toe in vergelijking met een jaar eerder met respectievelijk 5 procent en 9 procent. Ondanks deze toename is de gemiddelde afstand per verplaatsing voor personenautobestuurders en personenautopassagiers in 2021 significant korter dan in 2019. De gemiddelde verplaatsingsafstand van autobestuurders is in 2021 een tiende korter en van autopassagiers 7 procent korter dan in ODiN 2019.

Ook de gemiddelde verplaatsingsafstand te voet is in 2021, vergeleken met 2020 significant langer geworden, namelijk met 5 procent tot 2,3 kilometer. In totaal is de afstand die personen van 6 jaar of ouder per verplaatsing lopend afleggen, tussen 2019 en 2021 significant toegenomen met 9 procent. 

Daarentegen was er geen significant verschil tussen de gemiddelde afstand per verplaatsing met de fiets in 2021 en 2020. Wel is er een significant verschil tussen 2021 en 2019. In die periode nam de gemiddelde afstand per verplaatsing met de fiets toe met 6 procent tot 4,2 kilometer. Ook bij het gebruik van ‘overige’ vervoerwijzen is de gemiddelde verplaatsingsafstand in 2021 15 procent korter dan in 2019 (significant).

In tabel 5.2 is de gemiddelde afstand per verplaatsing naar reismotief in Nederland van inwoners in particuliere huishoudens in Nederland weergegeven. 

5.2 Gemiddelde afstand per reguliere verplaatsing van personen van 6 jaar of ouder in kilometers naar motief per jaar
201920202021verschil 2021 t.o.v. 2020 (%)verschil 2021 t.o.v. 2019 (%)
Totaal13,2910,58*10,87*+3-18
Van en naar het werk19,2616,66*16,54-1-14
Zakelijk en beroepsmatig30,5625,76*25,26-2-17
Diensten en verzorging8,51*8,558,44-1-1
Winkelen en boodschappen doen5,754,49*4,59+2-20
Onderwijs of cursus volgen9,257,44*8,13*+9-12
Visite en logeren21,4117,10*18,02+5-16
Uitgaan, sport en hobby13,09*11,23*12,55*+12-4
Toeren en wandelen9,527,69*7,88+2-17
Ander motief10,079,13*9,00-1-11
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.

Uit tabel 5.2 blijkt dat enkel voor het motief ‘Onderwijs of cursus volgen’ en het motief ‘Uitgaan, sport en hobby’ geldt dat de gemiddelde afstand per verplaatsing gemeten in ODiN 2021 significant verschilt met ODiN 2020. Echter de gemiddelde afstand per verplaatsing in 2021 is in vergelijking met 2019 voor alle motieven behalve ‘Diensten en verzorging’ en ‘Uitgaan, sport en hobby’ significant lager. 

De gemiddelde afstand per verplaatsing was in 2021 3 procent langer (0,3 kilometer) dan in 2020 en 18 procent korter (-2,4 kilometer) dan in 2019. Voor het motief ‘Onderwijs of cursus volgen’ is de gemiddelde verplaatsingsafstand van 2020 op 2021 significant toegenomen met 9 procent. In vergelijking met 2019 is de verplaatsingsafstand 12 procent korter geworden. Van 9,3 kilometer per verplaatsing in 2019 naar 8,1 kilometer per verplaatsing in 2021. De gemiddelde verplaatsingsafstand die werd afgelegd met als motief ‘Uitgaan, sport en hobby’ is in 2021 in vergelijking met 2020 met 12 procent toegenomen. Er is geen significant verschil meer tussen 2021 en 2019 voor dit motief.