Auteur: Jaap Walhout, Sander Scholtus
Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021

Referenties

Bollen, K.A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. John Wiley & Sons: New York.

Kloprogge, J. en de Wit, W. (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid na 2015. Literatuurstudie
t.b.v. expertbijeenkomst OAB september 2015. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Rubin, D.B. (1987), Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys. John Wiley & Sons, New York.

Scholtus, S. en Pannekoek, J. (2015). Massa-imputatie van opleidingsniveaus. Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag.