Auteur: Wendy Smits, Gerda Gringhuis, Bart Bakker, Jeffrey Hoogland, Frank van der Linden, John Michiels, Jeroen Pannekoek, Sander Scholtus

Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties

Over deze publicatie

Ondanks de recente afname is zowel het aantal als het aandeel werknemers zonder vast dienstverband in Nederland sinds de eeuwwisseling flink toegenomen. Het CBS publiceert over de arbeidsrelatie van werknemers zowel uit de Polisadministratie (Polis) als uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). De uitkomsten over vast en flexibel werk vanuit Polis en EBB laten verschillen zien. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat beide bronnen onnauwkeurigheden in de meting bevatten. CBS heeft onderzoek gedaan naar deze onnauwkeurigheden met behulp van zogenoemde meetmodellen. Het blijkt dat zowel de EBB als de Polisadministratie onnauwkeurigheden bevatten die deels de verschillen kunnen verklaren. In deze paper worden de belangrijkste resultaten samengevat.