Auteur: Willem Gielen, Clemens Siermann, Francis van der Mooren
Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van variabelen die worden meegenomen

Persoon- en Geslacht
gezinskenmerken Leeftijd
Migratieachtergrond en generatie
Plaats in het huishouden
Type huishouden
Thuiswonend of op zichzelf

Regio Arbeidsmarktregio
RMC regio

Onderwijs Onderwijsdeelname
Hoogst behaald onderwijsniveau
Startkwalificatie
   
Arbeidsdeelname Werkzaam
Recent arbeidsverleden
Duur onafgebroken gewerkt 
Periode in maanden waarin voor het laatst werd gewerkt 
Werknemer/zelfstandige
Baankenmerken werknemer
Inschrijving UWV WERKbedrijf

Uitkeringen Ontvangen uitkering

Inkomen Economisch zelfstandig
Besteedbaar huishoudinkomen

Bijlage 2: Tabellenset

 

Tabellenset - Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt