Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:startkwalificatie
6 resultaten voor keyword:startkwalificatie

Jongeren die geen onderwijs volgen, met een startkwalificatie

Jongeren 15 tot 27 jaar in Zaanstreek-Waterland met startkwalificatie, die geen onderwijs volgen.

Cijfers

Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021

Aandeel 15-jarigen havo/vwo; 18 t/m 22 jarigen startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters naar wijk in Venlo.

Cijfers

70 duizend jongeren zonder startkwalificatie hebben geen werk

Van de 181 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, hadden 70 duizend geen werk in 2019. Een veel voorkomende reden om niet te werken is een...

Artikelen

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Streven is dat jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Voor 395 duizend jongeren geldt dat dat nog niet lukt omdat ze geen onderwijs volgen en een (risico op) afstand...

Publicaties

Banen uitstromers zonder startkwalificatie, 2013-2017

Baankenmerken van mbo- en vo-uitstromers met en zonder startkwalificatie, 2013/’14-2017/’18

Cijfers

Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2019

Aandeel 15-jarigen havo/vwo; 18 t/m 22 jarigen startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters naar wijk in Venlo.

Cijfers