Auteur: Nathalie Boot, Stephan Verschuren
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2021

Inleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Om de gemeenten bij de uitvoering ervan te ondersteunen is in de Jeugdwet een regeling opgenomen voor het ontsluiten van beleidsinformatie. De beleidsinformatie betreft informatie over jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken hierover gegevens aan het CBS.

In deze rapportage staan de voorlopige resultaten over de verstrekte jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2021, waarbij ook een vergelijking wordt gemaakt met de jaren 2016 t/m 2020. De resultaten over jeugdhulp worden in een aparte rapportage beschreven.