Overheidsfinanciën 2022

Bijlage: Tabellen

Tabel 1: Belastingen en sociale premies (mld euro)
20182019202020212022*
Belastingen
Loon- en inkomstenbelasting60,566,670,272,276,0
Belasting over de toegevoegde waarde (btw)52,758,159,065,469,9
Vennootschapsbelasting23,625,921,730,738,3
Accijnzen12,212,111,411,710,9
Motorrijtuigenbelasting5,85,95,96,16,1
Solidariteitsbijdrage----6,0
Dividendbelasting4,56,34,84,95,4
Onroerendezaakbelasting4,04,24,44,74,9
Overige belastingen 3,43,74,44,44,8
Overdrachtsbelasting3,03,03,63,84,6
Assurantiebelasting2,72,93,03,23,4
Opslag duurzame energie1,01,62,63,12,8
Erf- en schenkbelasting1,71,82,12,52,6
Rioolrechten1,61,71,71,71,8
Omslagheffing waterschappen1,51,51,61,71,7
Belasting personenauto's en motorrijwielen2,32,31,51,51,5
Heffingen op waterverontreiniging1,31,31,41,41,4
Verhuurderheffing1,71,71,91,80,9
Kansspelbelasting0,50,60,40,30,9
Energiebelasting4,75,13,83,90,5
Totaal belastingen188,9206,4205,2224,9244,3
Sociale premies
Zorgverzekeringsfonds40,242,543,346,247,9
Algemeen Ouderdomsfonds25,123,622,723,625,4
Arbeidsongeschiktheidsfonds14,215,316,317,918,4
Fonds langdurige zorg16,515,714,815,416,4
Algemeen Werkloosheidsfonds5,26,97,95,68,4
Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers3,73,93,84,14,8
Werkhervattingskas1,61,71,81,92,2
Wet kinderopvang1,21,31,31,31,4
Uitvoeringsfonds voor de overheid0,70,60,60,60,5
Algemeen Nabestaandenfonds0,20,20,10,20,2
Sectorfondsen2,31,50,00,00,0
Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten0,8----
Totaal sociale premies111,7113,2112,5116,7125,6
* voorlopige cijfers

Tabel 2: Sociale uitkeringen (mld euro)
20182019202020212022*
Zorgverzekeringswet (Zvw)42,344,043,046,549,0
Algemene Ouderdomswet (AOW)38,139,541,243,044,0
Wet langdurige zorg (Wlz)19,621,722,725,427,9
Werk en inkomen arbeidsvermogen (Wia)5,15,76,36,87,4
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)5,96,36,66,26,4
Overige uitkeringen 3,63,73,65,16,4
Bijstand6,15,96,16,26,2
Zorgtoeslag4,64,95,25,55,6
Uitkering rechtstreeks door werkgever3,73,93,84,14,8
Jeugdwet3,33,63,84,04,3
Huurtoeslag3,53,63,84,03,9
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)3,33,63,73,73,9
Kinderopvang2,63,12,93,53,9
Jonggehandicapten (Wajong)3,23,23,43,53,6
Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO)4,13,93,63,33,1
Kindgebonden budget1,92,12,72,62,7
Werkloosheidswet (WW)4,33,84,23,62,6
Studiefinanciering2,52,42,22,62,6
Ziektewet (ZW-vangnet)1,61,72,02,02,0
Wet arbeid en zorg (Wazo)1,31,21,41,71,8
Toeslagenfonds0,70,80,80,80,7
Aanv. inkomensvoorziening ouderen (Aio)0,30,30,30,40,4
Algemene nabestaandenwet (Anw)0,40,40,30,30,3
Totaal sociale uitkeringen162,0169,2173,8184,6193,5
* voorlopige cijfers