Auteur: Rik Schürmann, Janine van der Toorn en Lenny Stoeldraijer
Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021

8. Trendmatige veranderingen in doodsoorzaken (2015–2020)

In de schatting van de verwachte sterfte is rekening gehouden met het feit dat de bevolking in omvang toeneemt en vergrijst. Daarnaast kan de sterfte aan specifieke doodsoorzaken ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals veranderingen in leefstijl (bijvoorbeeld roken en overgewicht), veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar sociaaleconomische status, het aanbod en de kwaliteit van de zorg en veranderingen in de medische technologie (Stoeldraijer, 2020). Door te kijken naar de ontwikkelingen van de sterfte in de tijd, rekening houdend met bevolkingsgroei en vergrijzing, kan een beeld worden gegeven van de invloed van die factoren (gestandaardiseerde sterfte).

In 2020, het eerste jaar waarin de coronapandemie uitbrak, zette de al dalende trend in de gestandaardiseerde sterfte aan kanker verder door en nam ook de gestandaardiseerde sterfte aan hart- en vaatziekten verder af. De sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen laat de afgelopen jaren geen duidelijke trend zien. Wel is een duidelijke piek te zien in 2018, die veroorzaakt is door de langdurige griepepidemie in 2017/’18, die leidde tot onder andere een toename van het aantal sterfgevallen aan longontsteking (Harteloh, 2017). Op de langere termijn neemt de gestandaardiseerde sterfte aan ademhalingsziekten wel duidelijk af (Traag en Hoogenboezem, 2021). De gestandaardiseerde sterfte aan psychische aandoeningen en ziekten van het zenuwstelsel nam tot 2017 toe en laat in 2018 een daling zien die doorzet tot en met 2020. De sterfte aan niet-natuurlijke doodsoorzaken neemt iets toe. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een groeiend aantal mensen dat ongelukkig ten val komt en uiteindelijk als gevolg daarvan komt te overlijden.

8.1 Overledenen naar doodsoorzaak, gestandaardiseerd*
 2015 (per 100 duizend van de gemiddelde bevolking)2016 (per 100 duizend van de gemiddelde bevolking)2017 (per 100 duizend van de gemiddelde bevolking)2018 (per 100 duizend van de gemiddelde bevolking)2019 (per 100 duizend van de gemiddelde bevolking)2020 (per 100 duizend van de gemiddelde bevolking)
Nieuwvormingen292,8293,8284,8279,2274,9270,0
Hart- en vaatziekten253,8242,9234,3226,8219,8210,0
Psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen122,4127,9129,0132,0126,2115,1
Ziekten van de ademhalingsorganen82,175,779,784,474,060,2
Niet-natuurlijke doodsoorzaken45,447,448,151,350,651,8
Overige natuurlijke doodsoorzaken147,2145,7143,7144,9143,2144,4
COVID-190,00,00,00,00,0115,7
*gestandaardiseerd op de leeftijdsopbouw van 2020