Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021

Recente publicaties en cijfers

Op het gebied van de overheidsfinanciën zijn in de afgelopen kwartalen de onderstaande publicaties uitgebracht. Cijfers zijn te vinden in de CBS databank StatLine. Meer informatie is benaderbaar via de themapagina Overheid en politiek

Publicaties

Maandindicatoren Rijksoverheid 1 december 2021

Maatwerktabel: Inkomsten, uitgaven en saldo op kasbasis van de Rijksoverheid, 2018-2021 1 december 2021

Opbrengsten milieubelastingen in 2020 lager 15 november 2021

Overheidstekort eerste halfjaar ruim 12 miljard euro 23 september 2021

Overheidstekort daalt in tweede kwartaal 23-9-2021

Aanhoudend tekort in 2021 24 juni 2021

Overheidssaldo verslechtert maar minder dan in andere West-Europese landen 12 mei 2021

StatLine

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen 24 december 2021

Overheidsfinanciën; kerncijfers 24 december 2021

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren 24 december 2021

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren 24 december 2021

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies 24 december 2021

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren 24 december 2021

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren 24 december 2021

Saldo en schuld; overheidssectoren 24 december 2021

Overheidsproductie en -consumptie; transacties en overheidssectoren 24 december 2021

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis 1 december 2021

Socialezekerheidsfondsen: inkomsten en uitgaven  30 november 2021

Overheidsbalans; activa en passiva 31 augustus 2021

Overheid; sociale uitkeringen 24 juni 2021

Waterschappen; tarieven heffingen 26 februari 2021

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie
26 februari 2021

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2020-2022   5 februari 2021

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente 27 januari 2021

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse 27 januari 2021

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse 27 januari 2021

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 27 januari 2021

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2019-2021 27 januari 2021