Maandindicatoren overheidsfinanciën

Aanvullende gegevens over de schuld van de Rijksoverheid en de inkomsten, uitgaven en saldo van de Rijksoverheid per maand.
Deze informatie wordt gepubliceerd in twee tabellen:

De schuld van de Rijksoverheid op maandbasis voor 2008 tot en met 2020

Hierbij zijn de schulden van de Rijksoverheid aan andere overheden geëlimineerd. De schuld op maandbasis in deze publicatie is niet samengesteld volgens de concepten die zijn vastgelegd in de EU-verordening betreffende de toepassing van het Protocol voor de procedure bij buitensporige tekorten (de zogenaamde EMU-schuld).

Inkomsten, uitgaven en saldo op kasbasis van de Rijksoverheid, 2018 tot en met 2020
De inkomsten, de uitgaven en het saldo van de lopende en kapitaaltransacties van de Rijksoverheid op kasbasis voor de maanden van 2018, 2019 en 2020. Presentatie op kasbasis betekent dat het moment van betalen het criterium voor de boeking is. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen, waarin gegevens worden geregistreerd op transactiebasis.

De tabellen worden maandelijks bijgewerkt.