Maandindicatoren overheidsfinanciën

Aanvullende gegevens over de schuld van de Rijksoverheid en de inkomsten, uitgaven en saldo van de Rijksoverheid per maand.

Deze informatie wordt gepubliceerd in twee tabellen:

De schuld van de Rijksoverheid op maandbasis voor 2008 tot en met 2021

De schuld van de Rijksoverheid op maandbasis sluit conceptueel aan op de schuld volgens de EMU-definitie die het CBS regulier op kwartaalbasis publiceert. Wel zijn in de maandcijfers de schulden van de Rijksoverheid aan andere overheden geëlimineerd. Hierdoor is direct te zien hoe de verandering van de schuld van de Rijksoverheid doorwerkt op de schuld van de gehele overheid.

Inkomsten, uitgaven en saldo op kasbasis van de Rijksoverheid, 2018 tot en met 2021
De inkomsten, de uitgaven en het saldo van de lopende en kapitaaltransacties van de Rijksoverheid op kasbasis voor de maanden van 2018, 2019, 2020 en 2021. Presentatie op kasbasis betekent dat het moment van betalen het criterium voor de boeking is. De gepresenteerde gegevens sluiten niet aan bij de publicaties over de nationale rekeningen, waarin gegevens worden geregistreerd op transactiebasis.

De tabellen worden maandelijks bijgewerkt.