Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2021

Overheidsschuld daalt in derde kwartaal

Het tekort van de overheid was 7 miljard euro in het derde kwartaal van 2021. Dit is 4 miljard euro lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Met name de inkomsten zijn gestegen in het derde kwartaal van 2021. Deze waren met 6 miljard euro toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2020, terwijl de uitgaven stegen met 1 miljard euro in dezelfde periode. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) kwam het tekort op jaarbasis, gemeten over de periode van het vierde kwartaal 2020 tot en met het derde kwartaal 2021, uit op 3,6 procent bbp. Ondanks het tekort daalde de overheidsschuld in het derde kwartaal met 5 miljard euro. Aan het einde van het derde kwartaal van 2021 kwam de schuld uit op 52,6 procent bbp.

1.1 Overheidsinkomsten en -uitgaven op jaarbasis1)
JaarKwartaalInkomsten (% bbp)Uitgaven (% bbp)
20091e kwartaal43,344,1
20092e kwartaal43,145,0
20093e kwartaal43,046,5
20094e kwartaal42,547,7
20101e kwartaal42,548,0
20102e kwartaal42,848,5
20103e kwartaal42,448,2
20104e kwartaal42,647,9
20111e kwartaal42,947,5
20112e kwartaal42,547,2
20113e kwartaal42,947,0
20114e kwartaal42,446,8
20121e kwartaal42,446,8
20122e kwartaal42,746,8
20123e kwartaal42,546,9
20124e kwartaal42,846,9
20131e kwartaal43,347,0
20132e kwartaal43,646,9
20133e kwartaal43,946,8
20134e kwartaal43,646,6
20141e kwartaal43,346,4
20142e kwartaal43,446,4
20143e kwartaal43,446,1
20144e kwartaal43,645,9
20151e kwartaal43,745,8
20152e kwartaal43,345,4
20153e kwartaal42,945,0
20154e kwartaal42,644,7
20161e kwartaal42,644,4
20162e kwartaal43,144,2
20163e kwartaal43,644,1
20164e kwartaal43,643,6
20171e kwartaal43,943,1
20172e kwartaal43,742,8
20173e kwartaal43,642,4
20174e kwartaal43,742,4
20181e kwartaal43,942,2
20182e kwartaal43,942,1
20183e kwartaal44,042,0
20184e kwartaal43,742,2
20191e kwartaal43,942,3
20192e kwartaal43,842,2
20193e kwartaal43,642,2
20194e kwartaal43,742,0
20201e kwartaal43,642,2
20202e kwartaal43,644,9
20203e kwartaal43,646,0
20204e kwartaal43,948,0
20211e kwartaal43,649,4
20212e kwartaal43,647,8
20213e kwartaal43,447,0
1) gemeten als de som van vier kwartalen

De toename van de inkomsten van de overheid kwam voornamelijk door een stijging van de belastinginkomsten ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Onder andere de vennootschapsbelasting en de loon- en inkomstenheffingen stegen met respectievelijk 2 miljard euro en ruim 1 miljard euro. Bij de uitgaven namen de sociale uitkeringen toe met 2 miljard euro en de aankopen van goederen en diensten door de overheid met ruim 1 miljard euro. Dit laatste kwam onder andere door de kosten die gepaard gingen met het COVID-19 vaccinatieprogramma. De Nederlandse overheid verstrekte daarentegen in het derde kwartaal van 2021 wel 2 miljard euro minder aan subsidies dan in dezelfde periode van vorig jaar.

1.2 Overheidsschuld (EMU)
Jaar KwartaalEMU-norm (% bbp)Overheidsschuld (EMU) (% bbp)
20091e kwartaal60,057,5
20092e kwartaal60,056,6
20093e kwartaal60,057,2
20094e kwartaal60,056,8
20101e kwartaal60,057,6
20102e kwartaal60,059,2
20103e kwartaal60,059,0
20104e kwartaal60,059,2
20111e kwartaal60,059,4
20112e kwartaal60,060,4
20113e kwartaal60,061,1
20114e kwartaal60,061,7
20121e kwartaal60,062,5
20122e kwartaal60,063,9
20123e kwartaal60,064,9
20124e kwartaal60,066,2
20131e kwartaal60,066,6
20132e kwartaal60,068,3
20133e kwartaal60,067,8
20134e kwartaal60,067,7
20141e kwartaal60,067,1
20142e kwartaal60,068,5
20143e kwartaal60,068,1
20144e kwartaal60,067,9
20151e kwartaal60,068,9
20152e kwartaal60,066,7
20153e kwartaal60,065,8
20154e kwartaal60,064,6
20161e kwartaal60,064,3
20162e kwartaal60,063,2
20163e kwartaal60,061,7
20164e kwartaal60,061,9
20171e kwartaal60,059,7
20172e kwartaal60,058,9
20173e kwartaal60,057,2
20174e kwartaal60,056,9
20181e kwartaal60,055,2
20182e kwartaal60,054,1
20183e kwartaal60,053,0
20184e kwartaal60,052,4
20191e kwartaal60,050,8
20192e kwartaal60,050,8
20193e kwartaal60,049,2
20194e kwartaal60,048,5
20201e kwartaal60,049,3
20202e kwartaal60,055,0
20203e kwartaal60,055,1
20204e kwartaal60,054,3
20211e kwartaal60,054,9
20212e kwartaal60,054,2
20213e kwartaal60,052,6

Na een toename in de eerste twee kwartalen van 2021 is de overheidsschuld in het derde kwartaal met 5 miljard euro gedaald. Voor het financieren van het overheidstekort gebruikte de overheid vooral haar eigen liquide middelen: de girale deposito’s daalden met ruim 10 miljard euro. 

De daling van de schuld is vrijwel helemaal toe te schrijven aan financiële transacties van het Rijk ter waarde van -5 miljard euro. Per saldo verminderde het uitstaande schuldpapier van het Rijk met meer dan 7 miljard euro, terwijl de leningen juist met ruim 2 miljard euro toenamen. Bij de lokale overheden bleef de schuldmutatie beperkt tot -0,1 miljard euro.

Kerncijfers Overheidsfinanciën
20202020202120212021
3e kwartaal4e kwartaal1e kwartaal2e kwartaal3e kwartaal
InkomstenMiljard euro81,491,493,693,187,0
UitgavenMiljard euro92,2103,096,8102,093,6
SaldoMiljard euro-10,7-11,5-3,2-8,9-6,6
OverheidsschuldMiljard euro440,9434,8439,2447,1442,1
Saldo% bbp1)-2,5-4,2-5,8-4,2-3,6
Overheidsschuld% bbp1)55,154,354,954,252,6
StatLine: Overheidsfinanciën; kerncijfers
1) Op jaarbasis, gemeten als de som van vier kwartalen.