Auteur: May Offermans, Yvonne Gootzen, Edwin de Jonge, Jan van der Laan, Frank Pijpers, Shan Shah, Martijn Tennekes, Peter-Paul de Wolf.
Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata

2. Basisprincipes van het proces

Het proces om signallingdata te verwerken tot statistische informatie bestaat uit 9 stappen die in hoofdstuk 3 in detail worden toegelicht. Het betreft een geautomatiseerde verwerking die uiteindelijk leidt tot geaggregeerde geanonimiseerde informatie.

De brondata worden niet rechtstreeks aan het CBS geleverd zoals bij andere statistische processen van het CBS gebruikelijk is, maar de data worden reeds bij het telefoonbedrijf geanonimiseerd en geaggregeerd. Het CBS krijgt daardoor geen herleidbare verkeersgegevens, maar alleen geanonimiseerde en geaggregeerde informatie uit deze data.

In figuur 2.1 zijn de software modules weergegeven die bij het proces met de 9 stappen horen. Deze zijn zodanig vormgegeven dat ze zoveel mogelijk aansluiten bij internationale standaarden die momenteel wereldwijd worden ontwikkeld. In hoofdstuk 3 wordt naar deze modules verwezen.

figuur 2.1 de software modules die bij het proces met de 9 stappen horen.