Auteur: May Offermans, Yvonne Gootzen, Edwin de Jonge, Jan van der Laan, Frank Pijpers, Shan Shah, Martijn Tennekes, Peter-Paul de Wolf.
Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata

5. Conclusie

De pilot heeft aangetoond dat het mogelijk is goede schattingen te maken uit geanonimiseerde geaggregeeerde mobiele telefoniedata. Deze zouden in de toekomst belangrijke informatie kunnen leveren voor beleid en wetenschap op terreinen als toerisme, mobiliteit en milieu. Ook is er uitvoerig naar privacy gekeken. Uit dat onderzoek blijkt dat met deze methode het niet mogelijk is om de locatie van een toestel met redelijke zekerheid te bepalen, zelfs niet in de situatie dat de aanvaller de beschikking heeft over een onrealistische hoeveelheid informatie.

Met de geaggregeerde informatie die uit deze methode wordt gepubliceerd is het onmogelijk om de locatie van individuele toestellen met zekerheid te bepalen. Deze informatie is dus voor een aanvaller, ook als deze over zeer veel hulpinformatie beschikt, anoniem.