Auteur: May Offermans, Yvonne Gootzen, Edwin de Jonge, Jan van der Laan, Frank Pijpers, Shan Shah, Martijn Tennekes, Peter-Paul de Wolf.

Inleidende Methodebeschrijving Pilot Mobiele telefoniedata

Behorend bij de technische handleiding “Estimating Hourly Population Flows”

Over deze publicatie

Uit geanonimiseerde geaggregeerde mobiele telefoondata kunnen indirecte schattingen gemaakt worden van het aantal personen dat in een gemeente aanwezig is en van het aantal bezoekers in deze gemeente. Dit is de conclusie die uit het pilot-onderzoek kan worden getrokken. Deze schattingen kunnen ook in officiële statistieken worden gebruikt. Deze pilot is in 2019 afgesloten. Deze webpublicatie is een inleiding op het technische rapport.