Auteur: Irene Schrotenboer, Eefje Lammers, Fabio Bertelink
Toerisme in 2021 licht hersteld

Samenvatting

De toegevoegde waarde van de toeristische sector is in 2021, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, met 13,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee herstelde de sector voor een klein deel van de sterke daling met 51,3 procent in 2020. De toeristische sector was in 2021 goed voor 2,5 procent van het totale bbp van Nederland, terwijl dat voor de coronapandemie nog 4,4 procent was.

In 2021 is 58,9 miljard euro besteed aan toerisme in de Nederlandse economie. Dat is 5,7 miljard euro meer dan in 2020, het eerste coronajaar, maar 31,9 miljard euro minder dan in 2019 (niet voor prijsveranderingen gecorrigeerd). In 2021 nam het aantal arbeidsjaren in het toerisme verder af met 4,3 procent. Het arbeidsvolume lag in 2021 op 401 duizend; dat is bijna 18 duizend arbeidsjaren minder dan 2020.