Auteur: Irene Schrotenboer, Eefje Lammers, Fabio Bertelink
Toerisme in 2021 licht hersteld

5. Conclusie

Uit de nieuwste raming van de toerismerekeningen blijkt dat het toerisme qua toegevoegde waarde en bestedingen enigszins opkrabbelde in het tweede coronajaar, maar dat de bijdrage van toerisme aan de Nederlandse economie net als in het eerste coronajaar nog bijzonder laag was vergeleken met de periode voor corona. De toegevoegde waarde van toerisme was in 2021 slechts 2,5 procent van het totale bbp van Nederland, terwijl dat voor de coronapandemie, in zowel 2018 als 2019, nog 4,4 procent was. 

De recreatieve bestedingen vormden in 2021 11,9 procent van de totale bestedingen van Nederlandse huishoudens, terwijl dat percentage voor de coronapandemie jarenlang rond de 18 procent lag. Toeristische bestedingen van buitenlanders bij Nederlandse bedrijven namen weliswaar toe in 2021, maar liggen nog ver verwijderd van het niveau precorona. De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal van 2022 van enkele bedrijfstakken in het toerisme, zoals de horeca, tonen een forse stijging van de omzet. Daarmee was de start van 2022 een stuk rooskleuriger dan van 2021.
De werkgelegenheid ten behoeve van toerisme daalde in 2021 nog verder dan in 2020. Veel werknemers die in het eerste coronajaar met behulp van loonsteun nog in dienst werden gehouden, vertrokken mogelijk in 2021 alsnog.