Auteur: Irene Schrotenboer, Eefje Lammers, Fabio Bertelink
Toerisme in 2021 licht hersteld

Referenties

Coronavirus tijdlijn | Rijksoverheid.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in beeld (rvo.nl)

NOW | UWV | Werkgevers

Verenigde Naties (2008), Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 p. 13.

NBTC (2022), Vakantie Sentiment Monitor