De Nederlandse economie in 2019

8. Conjunctuurbeeld

Met de Conjunctuurklok bepaalt het CBS iedere maand wat het actuele beeld van de macro-economische situatie is. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS publiceert. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

De Nederlandse economie verkeerde in 2019 volgens de CBS-Conjunctuurklok nog steeds in hoogconjunctuur. Gemiddeld presteerde de economie beter dan de langetermijntrend.Maar in tegenstelling tot 2018 gold dat niet meer voor alle individuele indicatoren in de klok. Gemiddeld genomen over het jaar presteerden 3 indicatoren slechter dan de langetermijntrend.

De Nederlandse economie verkeerde in 2019 volgens de CBS-Conjunctuurklok nog steeds in hoogconjunctuur. Gemiddeld presteerde de economie beter dan de langetermijntrend.Maar in tegenstelling tot 2018 gold dat niet meer voor alle individuele indicatoren in de klok. Gemiddeld genomen over het jaar presteerden 3 indicatoren slechter dan de langetermijntrend.

8.0.1 Conjunctuurklok medio maart 20208.0.1 Conjunctuurklok medio maart 2020

Volgens de Conjunctuurklokindicator van maart 2020 was de conjunctuur inmiddels al een tijdje over het hoogtepunt heen. De Conjunctuurklokindicator is het ongewogen gemiddelde van de indicatoren (exclusief bbp) in de Conjunctuurklok. In juni 2018 bereikte de indicator een piek. Daarna is de indicator 21 maanden achter elkaar gedaald. De opgaande fase van de conjunctuur heeft bijna 6 jaar geduurd.

8.0.2 Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)
jaarmaandcyclus (afwijking van de langetermijntrend (=0))
2007 0,61
20070,72
20070,81
20070,88
20071,01
20071,12
20071,19
20071,28
20071,33
20071,35
20071,42
20071,47
20081,51
20081,57
20081,6
20081,59
20081,58
20081,54
20081,47
20081,39
20081,3
20081,19
20081
20080,82
20090,41
20090,13
2009-0,09
2009-0,26
2009-0,49
2009-0,62
2009-0,66
2009-0,74
2009-0,76
2009-0,7
2009-0,69
2009-0,67
2010-0,61
2010-0,59
2010-0,56
2010-0,5
2010-0,45
2010-0,4
2010-0,34
2010-0,28
2010-0,2
2010-0,13
2010-0,04
20100,04
20110,11
20110,21
20110,28
20110,32
20110,38
20110,4
20110,39
20110,36
20110,29
20110,2
20110,1
20110,02
2012-0,03
2012-0,09
2012-0,12
2012-0,15
2012-0,22
2012-0,29
2012-0,35
2012-0,46
2012-0,54
2012-0,62
2012-0,75
2012-0,85
2013-0,94
2013-1,06
2013-1,15
2013-1,21
2013-1,28
2013-1,3
2013-1,3
2013-1,29
2013-1,23
2013-1,16
2013-1,08
2013-1
2014-0,93
2014-0,88
2014-0,85
2014-0,84
2014-0,82
2014-0,82
2014-0,81
2014-0,8
2014-0,79
2014-0,77
2014-0,74
2014-0,7
2015-0,66
2015-0,6
2015-0,54
2015-0,49
2015-0,43
2015-0,38
2015-0,34
2015-0,3
2015-0,27
2015-0,26
2015-0,24
2015-0,23
2016-0,23
2016-0,22
2016-0,21
2016-0,21
2016-0,17
2016-0,15
2016-0,12
2016-0,06
2016-0,03
20160,01
20160,07
20160,12
20170,15
20170,21
20170,26
20170,29
20170,35
20170,38
20170,41
20170,46
20170,5
20170,54
20170,59
20170,63
20180,66
20180,71
20180,75
20180,77
20180,79
20180,8
20180,79
20180,79
20180,78
20180,75
20180,73
20180,69
20190,63
20190,59
20190,53
20190,49
20190,47
20190,44
20190,41
20190,38
20190,33
20190,3
20190,27
20190,25
2020 0,25
2020 0,24
2020 0,24
2020