Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

Samenvatting

Het aandeel van zelfstandigen en flexwerknemers in de Nederlandse economie is na 2002 sterk toegenomen. Uit eerder onderzoek bleek al dat zelfstandigen minder productief zijn dan grotere bedrijven (Nederlands Comité voor Ondernemerschap 2019; OESO 2019). Tot nu toe is er echter geen verband gevonden tussen het aandeel niet-standaard werk en de ontwikkeling van de productiviteit op het niveau van de gehele economie. Uit dit artikel blijkt dat een toename van het aandeel zelfstandigen samenhangt met een afname van de productiviteit per bedrijfstak en op het niveau van de Nederlandse economie. Een toename van het aandeel flexwerknemers hangt wel samen met productiviteitsgroei.