Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

Literatuur

Baldwin, J. en J. Chowhan (2003), The Impact of Self-Employment on Labour-Productivity Growth: A Canada and United States Comparison, Economic analysis (EA) research paper series, No. 11F0027MIE No. 016, Statistics Canada.

CBS (2017), Economische groei en verdienstelijking 1969-2016.

CBS (2019a), Spanning arbeidsmarkt naar een nieuw hoogtepunt.

CBS (2019b), CBS onderzoekt verschil in meting flexwerkers.

Groot, S. en A. Weterings (2013), Internationalisation and productivity: firm and regional leveleffects, Internationalisation Monitor 2013 (CBS, Den Haag/Heerlen).

Loog, B. en W. Smits (2016), Niet flexibele schil maar vaste kern meest conjunctuurgevoelig, ESB Jaargang 101 (4728).

Nederlands Comité voor Ondernemerschap (2019), Jaarbericht Staat van het MKB 2018.
 
OESO (2019), OECD Input to the Netherlands Independent Commission on the Regulation of Work.