Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

2. Ontwikkeling van het aantal zelfstandigen en flexwerknemers

Zelfstandigen zijn alle personen die werken voor eigen rekening en eigen risico. Het gaat hierbij zowel om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) als zelfstandigen met personeel (zmp’ers). Flexwerknemers zijn alle werknemers met een contract voor bepaalde tijd of met een flexibel aantal uren, zoals oproep- en invalkrachten. De groei van het aantal zelfstandigen vond vooral na 2002 plaats. Deze groei is vooral toe te schrijven aan een forse toename van het aantal zzp‘ers. De periode na 2003 wordt geanalyseerd, zodat de toename van het aantal zelfstandigen en het verband met de productiviteitsontwikkeling kan worden toegeschreven aan de opkomst van de zzp’er. De groei van het aantal werknemers met een flexibel dienstverband begon iets later.

2.1 Aandeel zelfstandigen en flexwerknemers
 Zelfstandigen zonder personeel (% van werkzame beroepsbevolking)Zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden (% van werkzame beroepsbevolking)Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (% van werkzame beroepsbevolking)
20038,14,714
20048,44,813,9
20058,74,814,5
200694,815,5
20079,34,817
20089,74,617,3
200910,14,617,1
201010,44,617,5
201110,64,517,8
201210,94,418,7
201311,64,419,8
2014124,520,6
201512,34,421,3
201612,24,521,9
201712,34,322,7
201812,24,322,5