Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

4. Uren en lonen van flexwerknemers

Voor flexwerknemers is alleen informatie over het aantal gewerkte uren en lonen beschikbaar voor de periode 2006-2018. Ook is een uitsplitsing naar bedrijfstak niet mogelijk. Flexwerknemers zijn na 2006 meer uren gaan werken, waardoor het aandeel van flexwerknemers in het totaal aantal gewerkte uren toenam van 17 procent naar 27 procent. Dit komt zowel door een toename van het aantal banen van flexwerknemers (+56 procent tussen 2006 en 2018) als door een toename van het gewerkte aantal uren per flexbaan (+13 procent).1)

4.1 Gewerkte aantal uren flexwerknemers
 Gewerkte uren flex werknemers (miljoen uur)
20062037
20072454
20082704
20092692
20102670
20112755
20122764
20132764
20142864
20153048
20163239
2017*3448
2018*3613

Het aantal gewerkte uren per flexbaan fluctueert sterk. Desondanks is duidelijk dat het aantal gewerkte uren per flexbaan in 2018 net iets boven het niveau van 2009 lag, met 527 uur per jaar (oftewel ruim 13 volledige werkweken van 40 uur). Het aantal uur per flexwerknemer ligt hoger dan het aantal uur per flexbaan, omdat werknemers meerdere flexbanen kunnen hebben.

4.2 Aantal uren per flexbaan per jaar
 Aantal uren per flex-baan (uur)
2006462,3241035
2007466,9838249
2008498,8929889
2009525,6785784
2010494,7192885
2011503,2882718
2012522,1004911
2013522,6928896
2014516,8742104
2015515,7360406
2016510,9638744
2017520,2957598
2018526,753171

Vooral de zakelijke dienstverlening, de zorg, en de handel en horeca hebben aan de groei van het aantal uren per flexbaan bijgedragen. Voor een deel komt dit doordat de groei van het aantal uitzendkrachten aan de zakelijke dienstverlening wordt toegerekend. Het maakt hierbij niet uit naar welke bedrijfstakken zij uitgezonden worden.

Het uurloon van flexwerknemers is in vergelijking met het inkomen per uur van zelfstandigen minder toegenomen. Waar zelfstandigen er na 2012 in netto overig inkomen bijna 3 euro per uur op vooruitgingen, zagen flexwerknemers hun uurloon met 0,80 euro stijgen. Deze stijging is niet gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Wordt hiervoor wél gecorrigeerd, dan valt het uurloon voor flexwerkers in 2018 lager uit dan in 2013.

4.3 Gemiddeld uurloon flexwerknemers
 gemiddeld uurloon flexwerknemers (euro per uur)
200614,53
200714,87
200815,43
200916,03
201016,24
201116,31
201216,73
201317,06
201417,02
201517,27
201617,37
2017*17,39
2018*17,83

1) Informatie over het aantal gewerkte uren per flexwerknemer is helaas niet beschikbaar.