Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

1. Samenvatting

In 2020 zette de in 2019 gestarte daling van het aantal transacties, transactiewaarde en aantal afgesloten hypotheken verder door. De prijzen van verkochte woningen stegen echter wel. Dit is te zien in de prijsindex voor verkochte woningen, maar ook waren er in 2020 voor het eerst meer woningen boven de grens van 225 duizend dollar verkocht dan onder die grens.

In 2018 werd op alle vlakken een sprong opwaarts gemaakt. Zowel het aantal woningtransacties, het aantal afgesloten hypotheken en de prijsindex stegen. 327 woningen wisselden van eigenaar in dit jaar en de grootste stijging in aantal vond plaats in de wijk Tera Cora. Ook is het aantal woningtransacties in het prijssegment boven de 225 duizend dollar ongeveer 50 procent van het totaal, waar dat in de jaren ervoor onder 40 procent was. Er werden 466 hypotheken afgesloten, waarbij dat er in ieder kwartaal minstens 100 waren. De prijsindex is gestegen naar 133 punten. De combinatie van een hogere prijs en hogere aantallen is ook terug te zien in de transactiewaarde, die meer dan verdubbelde ten opzichte van 2017 naar 111 miljoen dollar.

Voor de jaren 2016 en 2017 geldt dat er wat meer woningtransacties plaatsvonden dan in de jaren daarvoor, ongeveer 210 per jaar. Het aantal afgesloten hypotheken is in deze periode meebewogen naar boven en ook de prijsindex is in 2016 gestegen naar ongeveer 110 en blijft op dit niveau in 2017.

In de periode 2011 tot en met 2015 was het aantal woningtransacties vrij stabiel met zo’n 150 per jaar. De meeste van die transacties vonden plaats in het segment beneden de 225 duizend dollar. Voor het aantal afgesloten hypotheken geldt dat in 2011 en 2012 wat meer hypotheken werden afgesloten dan in de periode 2013-2015. In de periode 2011-2015 was ook de prijsindex vrij constant met een waarde rond en iets boven de 100, met een daling in 2015 naar ongeveer 95.