Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

4. Resultaten

4.1 Aantal woningtransacties op Bonaire

4.1.1 Aantallen per jaar

De eerste vijf jaar van de meting was het aantal woningtransacties op Bonaire redelijk stabiel rond de 150-160. Daarna is een stijgende trend op te merken. In 2016 en 2017 steeg dit tot net boven de 210 woningen. In 2018 was er een forse stijging van het aantal transacties naar bijna 330, waarna weer een daling volgde om in 2020 op 182 transacties uit te komen.

Aantal woningtransacties op Bonaire per jaar
PeriodeAantal woningtransacties
2011155
2012151
2013168
2014156
2015150
2016215
2017214
2018327
2019266
2020182

4.1.2 Aantallen per jaar naar wijk

Als we het beeld van het aantal transacties vertalen naar wijkniveau valt in figuur 4.1.2 op te maken dat de meeste verkopen in de wijken Noord Saliña, Playa en Tera Cora plaatsvinden. Na 2015 nemen vooral de aantallen transacties in de wijken Noord Saliña en Tera Cora toe. Uitschieter is het aantal transacties in Tera Cora in 2018.

Aantal woningtransacties per wijk
PeriodeRinconNikibokoEntrejolNoord SaliñaPlayaTera Cora
201141132443331
201231619344237
2013103121334033
201441624393142
20156715504428
201671622664460
201762230704343
2018422307467130
201941944634987
202072227383256

In figuur 4.1.3 zijn de aantallen weergegeven als aandeel van het totaal aantal transacties op Bonaire. Ook hier valt te zien dat in Rincon, Nikiboko en Entrejol een relatief klein aandeel transacties plaatsvindt en dat dit aandeel redelijk stabiel over de tijd is. Daarnaast is ook in deze figuur te zien dat het aandeel transacties in 2018 in Tera Cora hoog was. Zo’n 40 procent van de transacties vond plaats in Tera Cora. In de jaren daarna is het aandeel van Tera Cora lager, maar nog steeds hoger dan 25 procent.

Aandeel woningtransacties per wijk
PeriodeRinconNikibokoEntrejolNoord SaliñaPlayaTera Cora
201141132443331
201231619344237
2013103121334033
201441624393142
20156715504428
201671622664460
201762230704343
2018422307467130
201941944634987
202072227383256

4.1.3 Aantallen onder en boven de 225 duizend dollar

In figuur 4.1.4 en 4.1.5 zijn het aantal en aandeel woningtransacties weergegeven uitgesplitst naar een categorie onder de 225 duizend USD en een categorie daarboven. Tot en met 2019 werden de meeste woningen verkocht onder de 225 duizend USD. In de eerste jaren zijn er rond de 100 woningen verkocht in die prijsklasse. In de jaren 2016 en 2017 waren dit er iets boven de 130 en in 2018 steeg dit tot 167. In het meest recente jaar dat is gemeten, is het aantal woningen dat boven de 225 dzd dollar is verkocht groter dan het aantal onder die grens.

Het aandeel onder de 225 duizend ten opzichte van het totaal was tot en met 2017 redelijk stabiel. In figuur 4.1.5 is te zien dat dit iets boven de 60 procent schommelde. In 2018 is hier echter een verschuiving te zien. De aandelen van beide categorieën waren ongeveer gelijk. In 2020 is het aandeel boven de grens groter met 55 procent van de verkopen.

Aantal woningtransacties boven en onder de 225 dzd dollar
PeriodeOnder $ 225 000Boven $ 225 000
20119758
20129259
201311256
20149957
20159456
201613184
201713777
2018167160
2019145121
202082100


Aandeel woningtransacties boven en onder de 225 dzd dollar
PeriodeOnder $ 225 000Boven $ 225 000
20119758
20129259
201311256
20149957
20159456
201613184
201713777
2018167160
2019145121
202082100

4.2 Aantal afgesloten hypotheken

4.2.1 Aantal per jaar

Het aantal afgesloten hypotheken per jaar schommelt vanaf 2011 tot en met 2017 tussen de 250 en 350 per jaar. In 2018 steeg het aantal afgesloten hypotheken naar 466, om vervolgens weer wat te dalen in de jaren daarna. Er valt grofweg hetzelfde patroon te ontdekken als bij het aantal woningtransacties. Hoewel het aantal hypotheken in 2011 en 2012 in verhouding wat hoger ligt dan het aantal woningtransacties in dezelfde periode. 

Het aantal afgesloten hypotheken is groter dan het aantal woningtransacties. Een verklaring hiervoor is dat bij de afgesloten hypotheken geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het aangaan van een hypotheek voor aankoop van een woning en bijvoorbeeld het tijdens de looptijd oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker.

Aantal afgesloten hypotheken en woningtransacties per jaar
PeriodeAantal afgesloten hypothekenAantal woningtransacties
2011320155
2012344151
2013277168
2014266156
2015248150
2016345215
2017323214
2018466327
2019417266
2020318182

4.2.2 Aantal per kwartaal

In figuur 4.2.7 is een verder uitsplitsing te zien naar het aantal afgesloten hypotheken per kwartaal. In de beginjaren van de meting zijn de afgesloten hypotheken vrij evenredig verdeeld over de kwartalen. Rond 2017 wordt de verdeling grilliger en zijn er kleine uitschieters te zien in het tweede en vierde kwartaal van het jaar.

Aantal afgesloten hypotheken per kwartaal
Periode  Aantal afgesloten hypotheken
20111e kwartaal62
20112e kwartaal86
20113e kwartaal86
20114e kwartaal86
20121e kwartaal91
20122e kwartaal82
20123e kwartaal87
20124e kwartaal84
20131e kwartaal78
20132e kwartaal72
20133e kwartaal65
20134e kwartaal62
20141e kwartaal61
20142e kwartaal70
20143e kwartaal72
20144e kwartaal63
20151e kwartaal48
20152e kwartaal59
20153e kwartaal61
20154e kwartaal80
20161e kwartaal69
20162e kwartaal84
20163e kwartaal100
20164e kwartaal92
20171e kwartaal78
20172e kwartaal90
20173e kwartaal55
20174e kwartaal100
20181e kwartaal118
20182e kwartaal123
20183e kwartaal100
20184e kwartaal125
20191e kwartaal91
20192e kwartaal123
20193e kwartaal91
20194e kwartaal112
20201e kwartaal88
20202e kwartaal78
20203e kwartaal67
20204e kwartaal85

4.2.3 Aantal naar soort hypotheekverstrekker

Bij het grootste deel van de afgesloten hypotheken op Bonaire is de verstrekker een bancaire instelling. Het aantal hypotheken wat niet is afgesloten bij een bank schommelt tussen de 17 in 2011 tot en 39 in 2020.

Aantal afgesloten bancaire en overige hypotheken
PeriodeAantal bancaire hypothekenAantal overige hypotheken
2011 303 17
2012 311 33
2013 250 27
2014 234 32
2015 231 17
2016 326 19
2017 297 26
2018 431 35
2019 385 32
2020 279 39

Als aandeel van het totaal bedraagt het minimale aandeel wat bij banken is afgesloten 88 procent (in 2014). Het maximale aandeel, zoals in figuur 4.2.4 is afgebeeld, is in 2011 en 2016 net geen 95 procent.

Aandeel afgesloten bancaire en overige hypotheken
PeriodeAandeel bancaire hypothekenAandeel overige hypotheken
201194,75,3
201290,49,6
201390,39,7
201488,012,0
201593,16,9
201694,55,5
201792,08,0
201892,57,5
201992,37,7
202087,712,3

4.3 Prijsindicatoren

4.3.1 Prijsindex verkochte woningen

De prijzen van verkochte woningen op Bonaire laten tussen 2011 en 2014 een vrij vlak verloop zien. In 2015 was er sprake van een gedaalde prijsindex, waarna deze in 2016 weer steeg. Deze stijging zette tot en met de meeste recente meting in 2020 door om op een waarde van 148,1 uit te komen.

Prijsindex verkochte woningen Bonaire
PeriodePrijsindex
2011100,0
2012102,7
2013102,3
2014102,2
201595,2
2016110,5
2017109,4
2018133,0
2019135,5
2020148,1

4.3.2 Totale transactiewaarde

In figuur 4.3.2 is de totale transactiewaarde te zien die gepaard ging met de woningtransacties in het betreffende jaar. Het verloop tussen beide reeksen laat eenzelfde beeld zien. De reeks begint in 2011 waarbij de transactiewaarde 37 miljoen dollar bedroeg. Dit schommelde enkele jaren rond dat bedrag, waarna het in 2018 fors steeg naar 111 miljoen dollar. In 2019 en 2020 daalde het bedrag weer om uit te komen op bijna 66 miljoen dollar.

Totale transactiewaarde van verkochte woningen
PeriodeTransactiewaarde (in dzd US dollar)
201137355
201236692
201344283
201440314
201540944
201659245
201752150
2018111107
201980471
202065992