Financieringsmonitor 2021

Literatuur

ACM (2015), Concurrentie op de markt voor MKB-financiering, Autoriteit Consument & Markt: Den Haag.

CBS (2021a), Financieringsmonitor 2020, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2021b), Bijna helft van de bedrijven gebruikt coronasteunmaatregel, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2021c), Producentenvertrouwen op nieuwe recordhoogte, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2021d), Export groeit met ruim 22 procent in mei, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2021e), Vertrouwen consument verandert nauwelijks in juli, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2021f), Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand, StatLine, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2021g), Meeste bedrijven hadden geen extra extern vermogen nodig vanwege corona, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CBS (2021h), Nederland Handelsland: Export, import & investeringen 2021, Centraal Bureau voor de Statistiek: Den Haag/Heerlen/Bonaire.

CPB (2021a), Juniraming 2021, Centraal Planbureau: Den Haag.

CPB (2021b), Kerngegevenstabel actualisatie middellangetermijnverkenning juni 2021, Centraal Planbureau: Den Haag.

CPB (2021c), Risicorapportage financiële markten 2021, Centraal Planbureau: Den Haag.

CPB (2021d), COVID-19 en de gevolgen voor het Nederlandse mkb en banken, Centraal Planbureau: Den Haag.

Crowdfundingcijfers.nl (2021), Crowdfunding in Nederland eerste helft 2021.

DNB (2021a), De financiële positie van het Nederlandse mkb één jaar na de Covid-19 uitbraak, De Nederlandsche Bank: Amsterdam.

DNB (2021b), Overzicht financiële stabiliteit: voorjaar 2021, De Nederlandsche Bank: Amsterdam.

DNB (2021c), Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten: juni 2021, De Nederlandsche Bank: Amsterdam.

DNB (2021d), Tabel 5.5: Ontwikkeling acceptatiecriteria en vraag bancaire kredietverlening bij in Nederland gevestigde MFI’s (kwartaal), De Nederlandsche Bank: Amsterdam.

EIB (2020), Survey on Investment and Investment Finance 2020, European Investment Bank: Luxemburg.

NVB (2021), Corona monitor nr. 7, Nederlandse Vereniging van Banken: Amsterdam.

NVL (2021a), Leasingmarkt voor bedrijfsmiddelen in Nederland - Marktcijfers eerste kwartaal 2021, Leasing Nederland - Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen: Abcoude.

NVL (2021b), Leasingmarkt voor bedrijfsmiddelen in Nederland - Marktcijfers 2020, Leasing Nederland - Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen: Abcoude.

NVP (2021a), Persbericht: private equity investeert in 2020 door, ondanks de coronacrisis, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen: Amsterdam.

NVP (2021b), Persbericht: Venture capital uit binnen- en buitenland blijft in 2020 investeren in Nederlandse groeibedrijven, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen: Amsterdam.

Rabobank (2021), Themabericht: Alternatieve financieringsvormen ontwikkelden zich verschillend in 2020, Rabobank: Utrecht.

SMF (2021), Onderzoek non-bancaire financiering 2020, Stichting Mkb Financiering: Amsterdam.