Financieringsmonitor 2021

Erratum 28-10-2022

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf
een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. 

In de longread is de volgende tekst aangepast met de juiste tekst en cijfers:

In hoofdstuk 5 is de tekst over de solvabiliteit en liquiditeit aangepast van bedrijven die wel en niet de financieringsmogelijkheden hebben verkend. De wijziging is ook doorgevoerd op het bijbehorende dashboard.