Financieringsmonitor 2021

Over deze publicatie

De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is. Met een enquête onder 4 900 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. Ook de impact van kansen en belemmeringen die bedrijven ervaren in de bedrijfsvoering en de zoektocht naar financiering door de gevolgen van het coronavirus is waar mogelijk onderzocht.
Dit is de vierde editie van de monitor uitgevoerd door het CBS. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy in het jaar dat loopt van juli 2020 tot juli 2021. Daarnaast bevat de Financieringsmonitor een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt voor acht vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, direct lending, factoring, kredietunies, leasing, mkb-beurs en private equity.
Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Erratum 28-10-2022

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf
een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. 

In de longread is de volgende tekst aangepast met de juiste tekst en cijfers:

In hoofdstuk 5 is de tekst over de solvabiliteit en liquiditeit aangepast van bedrijven die wel en niet de financieringsmogelijkheden hebben verkend. De wijziging is ook doorgevoerd op het bijbehorende dashboard.

Samenvatting

De zoektocht naar financiering door het mkb in de business economy (juli 2020 - juli 2021)

De invloed van corona op verschillende momenten in de zoektocht naar financiering (juli 2020 - juli 2021)