Financieringsmonitor 2021

Over deze publicatie

De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is. Met een enquête onder 4 900 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. Ook de impact van kansen en belemmeringen die bedrijven ervaren in de bedrijfsvoering en de zoektocht naar financiering door de gevolgen van het coronavirus is waar mogelijk onderzocht.
Dit is de vierde editie van de monitor uitgevoerd door het CBS. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy in het jaar dat loopt van juli 2020 tot juli 2021. Daarnaast bevat de Financieringsmonitor een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt voor acht vormen van financiering: bancair krediet, crowdfunding, direct lending, factoring, kredietunies, leasing, mkb-beurs en private equity.
Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Samenvatting

De zoektocht naar financiering door het mkb in de business economy (juli 2020 - juli 2021)

De invloed van corona op verschillende momenten in de zoektocht naar financiering (juli 2020 - juli 2021)