Auteur: Nieke Aerts, Timon Bohn, Tom Notten en Khee Fung Wong

De Nederlandse import- en exportafhankelijkheid van China, Rusland en de Verenigde Staten

Analyse van de bilaterale investerings- en handelsrelaties in goederen en diensten

Over deze publicatie

Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van (geopolitieke) onzekerheden in de wereldeconomie, zoals de spanningen tussen China en de Verenigde Staten, hoe en in welke mate Nederland, in het bijzonder het Nederlandse bedrijfsleven, afhankelijk is van verhandelde producten en diensten met China, Rusland en de Verenigde Staten.