Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:importpartners
7 resultaten voor keyword:importpartners

Weinig importafhankelijkheid bij grotere productgroepen

Nederland is voor de import van productgroepen met een invoerwaarde van minimaal 250 miljoen euro nauwelijks afhankelijk van één of maar een beperkt aantal landen.

Artikelen

De Nederlandse import- en exportafhankelijkheid van China, Rusland en de Verenigde Staten

Analyse van de bilaterale handelsrelaties tussen Nederland en China, Rusland en de Verenigde Staten alsook van de bilaterale investeringsrelaties.

Publicaties

China, Rusland en VS: handels- en waardeketenonderzoek

Dit onderzoek beschrijft naar aanleiding van (geopolitieke) onzekerheden in de wereldeconomie, zoals de spanningen tussen China en de Verenigde Staten, hoe en in welke mate Nederland, in het...

Publicaties

Nederland doorvoerhaven van Japanse producten naar Europa

De importwaarde van goederen uit Japan bedroeg 8,4 miljard euro in 2013. Ons land is vooral een belangrijk doorvoerland van Japanse producten naar Europa. Driekwart van de goederenimport wordt...

Artikelen

Concentratie van de export, import en totale handel van de EU-landen, 2011

Concentratie van de export, import en totale handel van de EU-landen in 2011. De cijfers geven aan welk deel de vijf belangrijkste handelspartners voor hun rekening nemen.

Cijfers

Economiegrootte en afstand bepalend voor Nederlandse handel

Hoeveel Nederland met een ander land in goederen handelt, is goed in te schatten aan de hand van de grootte van de economie van dat land en de geografische afstand tot Nederland. Deze twee factoren...

Artikelen

CBS Wereldcafé

In het (voorlopig digitale) Wereldcafé presenteert het CBS relevant onderzoek op het vlak van globalisering en internationale productieketens.

Overig