Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Geslacht Leerjaren Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Totaal leerlingen (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Algemene leerjaren 1-2-3 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vwo leerjaar 3-6 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Havo leerjaar 3-5 (aantal) Totalen leerlingen naar onderwijssoort Vmbo leerjaar 3-4 (aantal) Praktijkonderwijs (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Nederland 968.243 389.034 173.895 166.251 209.843 29.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Groningen (PV) 29.615 11.585 4.944 4.735 7.056 1.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Friesland (PV) 38.274 15.587 5.590 6.474 9.325 1.298
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Drenthe (PV) 29.226 11.685 4.192 4.922 7.351 1.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Overijssel (PV) 70.214 28.572 10.527 11.724 17.195 2.196
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Flevoland (PV) 26.947 11.388 3.554 4.408 6.489 1.108
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Gelderland (PV) 121.354 47.813 21.136 21.649 27.078 3.678
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Utrecht (PV) 78.691 31.803 17.293 13.400 14.387 1.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Noord-Holland (PV) 155.697 62.301 31.875 27.132 30.086 4.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Zuid-Holland (PV) 203.312 82.170 37.246 33.873 43.186 6.837
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Zeeland (PV) 20.486 8.146 3.043 3.769 4.893 635
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Noord-Brabant (PV) 139.575 56.554 24.357 24.435 30.918 3.311
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Limburg (PV) 52.766 20.612 9.744 9.325 11.472 1.613
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Woonregio 2018/'19 Niet in te delen (PV) 2.086 818 394 405 407 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Nederland 968.243 389.034 173.895 166.251 209.843 29.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Groningen (PV) 33.081 12.581 6.091 5.633 7.469 1.307
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Friesland (PV) 38.306 15.690 5.498 6.445 9.382 1.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Drenthe (PV) 25.947 10.666 3.097 4.094 7.027 1.063
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Overijssel (PV) 72.141 29.236 11.009 12.283 17.396 2.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Flevoland (PV) 25.318 10.894 3.232 4.041 6.106 1.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Gelderland (PV) 120.350 47.468 20.657 21.103 27.260 3.862
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Utrecht (PV) 75.785 30.659 16.875 13.331 13.351 1.569
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Noord-Holland (PV) 157.803 63.066 32.514 27.404 30.393 4.426
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Zuid-Holland (PV) 207.093 83.607 37.900 34.461 44.184 6.941
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Zeeland (PV) 19.092 7.576 2.864 3.501 4.544 607
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Noord-Brabant (PV) 141.280 57.304 24.522 24.847 31.293 3.314
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Limburg (PV) 52.047 20.287 9.636 9.108 11.438 1.578
Totaal mannen en vrouwen Totaal leerjaren Totaal Schoolregio 2018/'19 Niet in te delen (PV) 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg en indicatie lwoo, leerjaar, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2018/'19 zijn definitief en die over het schooljaar 2019/'20 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2020:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

In 2019/'20 zijn de gemeenten West Betuwe en Vijfheerenlanden niet toe te wijzen aan een bepaalde arbeidsmarktregio. Hierdoor is het aantal leerlingen in de categorie 'niet in te delen (AM)' hoger dan het aantal leerlingen in de categorie 'niet in te delen' van de gemeente, de provincie en het landsdeel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2020/'21 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal leerlingen
Totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Totalen leerlingen naar onderwijssoort
Algemene leerjaren 1-2-3
De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort (meestal combinatie havo/vwo).

Omvatten vwo, havo, vmbo en lwoo.
Vwo leerjaar 3-6
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) inclusief Internationaal Baccalaureaat in leerjaren 5 en 6.
Havo leerjaar 3-5
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) inclusief Engelse Stroom.
Vmbo leerjaar 3-4
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Tot en met 2004/'05 inclusief leerjaren 3 en 4 van de vrije school.
Praktijkonderwijs
Praktisch onderwijs, aansluitend op het basisonderwijs, dat bestemd is voor leerlingen die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

De verblijfsjaren van het praktijkonderwijs zijn weergegeven onder de leerjaren.