Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort 2005/'06-2020/'21

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort 2005/'06-2020/'21

Geslacht Onderwijssoort Migratieachtergrond Woonregio/schoolregio Perioden Regiokenmerken Examenkandidaten (aantal) Gediplomeerden, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Vwo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 38.488 92
Totaal mannen en vrouwen Vwo natuur en techniek Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 3.302 94
Totaal mannen en vrouwen Vwo natuur en gezondheid Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 5.997 88
Totaal mannen en vrouwen Vwo economie en maatschappij Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 6.758 90
Totaal mannen en vrouwen Vwo cultuur en maatschappij Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 3.080 90
Totaal mannen en vrouwen Havo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 55.101 88
Totaal mannen en vrouwen Vmbo Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 106.132 94
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-t Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 49.812 93
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-g Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 7.430 90
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-k Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 29.370 95
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 19.520 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b algemeen landbouw Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 2.742 99
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b algemeen techniek Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 4.496 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b algemeen zorg en welzijn Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 4.269 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b algemeen economie Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 3.135 98
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b algemeen intersectorale progr. Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 3.995 97
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b leerwerktraject landbouw Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 168 97
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b leerwerktraject techniek Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 248 96
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b leerwerktraject zorg en welzijn Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 225 97
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b leerwerktraject economie Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 90 91
Totaal mannen en vrouwen Vmbo-b leerwerktraject intersect. progr. Totaal migratieachtergrond Woonregio 2017/'18 Nederland 152 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar onderwijssoort en daarbinnen naar leerweg, sector, profiel en indicatie lwoo, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio.

Er zijn geen examengegevens bekend van:
- leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
- leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar: vanaf 2005/'06.

Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2019/'20 zijn definitief en die over het schooljaar 2020/'21 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over het schooljaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Examenkandidaten
Leerlingen die geslaagd of afgewezen (gezakt) zijn voor het eindexamen.
Gediplomeerden, relatief
Leerlingen met een diploma voor het eindexamen per 100 van de examenkandidaten.