Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2017/'18 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2018/'19 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 6 juni 2020:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2017/'18 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2018/'19 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2019/'20 beschikbaar.

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Geslacht Perioden Algemeen voortgezet onderwijsVwo/lyceumVwo-lyceum totaal (aantal) Voortgezet onderwijsAlgemeen voortgezet onderwijsHavo/msvm (aantal) Vmbo vanaf 2002/'03LeerwegVmbo-gt totaal (aantal) Vmbo vanaf 2002/'03LeerwegVmbo-bk totaal (aantal) Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950Mbo-bol voltijd naar sectorTotaal (aantal) Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950Bbo-bbl naar sectorTotaal (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950BachelorHbo-voltijd totaal vanaf 1950 (aantal) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950BachelorHbo-deeltijd totaal vanaf 1950 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsBachelorBachelor totaal vanaf 1999 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsDoctoraalDoctoraal totaal vanaf 1900 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsMasterMaster totaal vanaf 2002 (aantal) Wetenschappelijk onderwijsBeroepsdiplomaBeroepsdiploma totaal vanaf 1990 (aantal) VolwasseneneducatieVoortgezet algemeen volwassenenonderwijsTotaal vavo (aantal)
Totaal mannen en vrouwen 1900/'01 832 . .
Totaal mannen en vrouwen 1905/'06 1.221 187 .
Totaal mannen en vrouwen 1910/'11 1.411 162 395
Totaal mannen en vrouwen 1915/'16 1.517 190 375
Totaal mannen en vrouwen 1920/'21 2.294 238 663
Totaal mannen en vrouwen 1925/'26 3.844 193 1.019
Totaal mannen en vrouwen 1930/'31 3.553 252 954
Totaal mannen en vrouwen 1935/'36 4.220 290 1.201
Totaal mannen en vrouwen 1940/'41 6.952 573 1.178
Totaal mannen en vrouwen 1945/'46 7.337 511 1.677
Totaal mannen en vrouwen 1950/'51 8.466 1.053 3.032 . 5.710 522 2.100
Totaal mannen en vrouwen 1955/'56 8.503 1.646 4.808 . 7.335 1.067 2.175
Totaal mannen en vrouwen 1960/'61 12.452 2.942 9.411 . 11.130 1.572 2.159 .
Totaal mannen en vrouwen 1965/'66 20.125 5.062 17.672 . 15.325 2.626 3.238 .
Totaal mannen en vrouwen 1970/'71 22.162 19.002 25.611 . 16.122 6.808 5.879 .
Totaal mannen en vrouwen 1975/'76 23.628 36.190 30.992 . 22.665 9.154 8.160 5.805
Totaal mannen en vrouwen 1980/'81 29.568 42.549 36.573 . 27.242 15.317 9.227 6.646
Totaal mannen en vrouwen 1985/'86 33.062 41.042 49.690 . 29.310 16.045 15.027 3.184
Totaal mannen en vrouwen 1990/'91 31.769 35.001 57.425 . 29.618 9.043 19.106 2.204 3.410
Totaal mannen en vrouwen 1995/'96 28.530 34.935 69.102 . 42.975 8.202 28.295 2.385 5.910
Totaal mannen en vrouwen 2000/'01 26.971 30.185 74.976 49.330 44.139 8.999 109 20.425 2.438 5.360
Totaal mannen en vrouwen 2001/'02 24.084 31.981 69.184 57.752 45.703 10.354 119 21.300 2.580 4.778
Totaal mannen en vrouwen 2002/'03 26.112 34.538 42.883 54.536 69.979 59.453 47.049 10.921 2.125 20.524 1.621 2.724 3.732
Totaal mannen en vrouwen 2003/'04 27.314 36.417 44.600 56.000 75.412 60.274 48.125 11.503 5.724 20.056 3.717 2.917 3.849
Totaal mannen en vrouwen 2004/'05 28.335 36.697 43.560 53.790 82.422 55.944 47.383 11.873 12.765 18.958 7.248 2.941 4.203
Totaal mannen en vrouwen 2005/'06 29.287 38.105 46.488 54.429 82.035 46.692 48.104 11.385 19.084 16.683 12.606 3.118 2.798
Totaal mannen en vrouwen 2006/'07 30.331 39.755 47.602 53.670 84.589 45.412 50.147 9.889 22.327 11.202 19.529 3.238 4.041
Totaal mannen en vrouwen 2007/'08 32.398 41.371 48.031 51.349 83.382 51.063 50.391 9.666 24.693 4.700 23.661 3.175 5.217
Totaal mannen en vrouwen 2008/'09 34.078 40.607 47.413 49.119 82.513 55.413 52.044 9.659 26.117 2.547 26.226 3.211 6.521
Totaal mannen en vrouwen 2009/'10 31.572 42.070 46.885 47.862 83.818 61.098 52.771 9.433 27.368 2.255 28.007 3.532 7.172
Totaal mannen en vrouwen 2010/'11 32.641 42.404 46.446 45.156 85.000 59.947 52.204 9.429 30.849 1.399 31.779 3.934 8.249
Totaal mannen en vrouwen 2011/'12 32.089 43.995 45.422 43.967 88.950 59.256 55.243 9.846 35.879 1.179 36.556 4.100 7.504
Totaal mannen en vrouwen 2012/'13 32.842 43.706 48.683 44.071 94.688 57.615 51.373 8.190 33.212 663 32.517 4.014 8.217
Totaal mannen en vrouwen 2013/'14 31.816 44.560 50.823 45.509 99.371 52.793 53.398 7.515 32.865 265 34.324 4.066 7.005
Totaal mannen en vrouwen 2014/'15 33.182 45.450 53.061 47.214 103.860 43.933 57.245 6.859 34.811 134 36.439 4.083 7.343
Totaal mannen en vrouwen 2015/'16 32.677 48.077 54.306 48.585 102.205 37.157 58.915 6.576 34.360 48 37.269 4.001 7.148
Totaal mannen en vrouwen 2016/'17 34.478 47.063 54.312 48.891 104.702 37.496 62.525 5.837 35.013 10 38.360 4.034 7.178
Totaal mannen en vrouwen 2017/'18 35.221 48.296 52.908 47.045 100.536 36.613 64.192 6.063 35.106 0 39.958 4.025 7.876
Bron: CBS.
Verklaring van tekens