Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Onderwijssoort Levensbeschouwelijke grondslag Schoolgrootte Perioden Onderwijsinstellingen (aantal) Leerlingen - studenten (aantal)
Totaal primair onderwijs Totaal Totaal 2018/'19 6.741 1.508.854
Totaal primair onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19 1.217 84.950
Totaal primair onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19 2.295 345.671
Totaal primair onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19 2.920 873.597
Totaal primair onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19 296 185.013
Totaal primair onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19 11 13.490
Totaal primair onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19 2 6.133
Totaal primair onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Totaal primair onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Basisonderwijs Totaal Totaal 2018/'19 6.204 1.405.487
Basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19 1.086 75.314
Basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19 2.032 308.468
Basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19 2.801 840.849
Basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19 280 174.294
Basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19 5 6.562
Basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Totaal 2018/'19 272 34.941
Speciaal basisonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19 91 6.645
Speciaal basisonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19 151 20.720
Speciaal basisonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19 30 7.576
Speciaal basisonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Speciaal basisonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Speciale scholen Totaal Totaal 2018/'19 265 68.426
Speciale scholen Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19 40 2.991
Speciale scholen Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19 112 16.483
Speciale scholen Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19 89 25.172
Speciale scholen Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19 16 10.719
Speciale scholen Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19 6 6.928
Speciale scholen Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19 2 6.133
Speciale scholen Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Speciale scholen Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Totaal 2018/'19 63 497.110
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19 1 312
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19 1 701
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19 9 13.185
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19 16 54.423
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 16 118.236
Totaal mbo (excl. extranei) Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 20 310.253
Hoger beroepsonderwijs Totaal Totaal 2018/'19 36 455.670
Hoger beroepsonderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Hoger beroepsonderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19 1 397
Hoger beroepsonderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19 6 4.819
Hoger beroepsonderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19 5 6.844
Hoger beroepsonderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19 9 33.092
Hoger beroepsonderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 1 7.099
Hoger beroepsonderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 14 403.419
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Totaal 2018/'19 21 294.712
Wetenschappelijk onderwijs Totaal <= 100 leerlingen/studenten 2018/'19 3 211
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 101 - 200 leerlingen/studenten 2018/'19 3 407
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 201 - 500 leerlingen/studenten 2018/'19 1 314
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 501 - 1 000 leerlingen/studenten 2018/'19 1 539
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 1 001 - 2 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 2 001 - 5 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal 5 001 - 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 0 0
Wetenschappelijk onderwijs Totaal Meer dan 10 000 leerlingen/studenten 2018/'19 13 293.241
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar uitkomsten over onderwijsinstellingen (scholen) onderscheiden naar onderwijssoort, levensbeschouwelijke grondslag (denominatie) en grootte (aantal leerlingen/studenten). Het betreft door de overheid bekostigd onderwijs.
De onderwijssoorten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de basiseducatie zijn uit deze tabel weggelaten, omdat het juiste aantal onderwijsinstellingen niet is vast te stellen.
Vanaf het studiejaar 2015/'16 bevat deze tabel, bij onderwijssoort hoger onderwijs, ook het aantal ingeschreven studenten aan enkele aangewezen instellingen: de theologische universiteiten en de Universiteit voor Humanistiek

Gegevens beschikbaar vanaf: school-/studiejaar 1990/'91

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren 1990/'91 tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 augustus 2023:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2023/'24 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Onderwijsinstellingen
Een onderwijsinstelling is het geheel van vestigingen van de betreffende instellingen. Het betreft hier door de overheid bekostigde instellingen.
Leerlingen - studenten
Aantallen leerlingen en studenten aan door de overheid bekostigde instellingen.