Sterkste groei waterschapsheffingen sinds 2009

© Hollandse Hoogte / Frans Lemmens luchtfotografie

Erratum:

De cijfers in de laatste figuur en de bijbehorende tekst over agrarische bedrijven in de twee laatste alinea’s bleken niet van 2020 maar van 2019 te zijn. Dat is in deze versie hersteld. Het oorspronkelijke bericht Sterkste groei waterschapsheffingen sinds 2009.
De waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro te innen aan heffingen; 4,6 procent meer dan in 2019. Dit is de sterkste groei sinds 2009. Dit meldt CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.
Waterschappen hebben twee hoofdtaken: de watersysteemtaak en afvalwaterzuivering. De kosten die waterschappen hiervoor maken, dekken zij grotendeels uit twee specifieke heffingen. De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt met 5,2 procent naar 1,6 miljard euro. Hiermee zorgen waterschappen voor bescherming tegen hoogwater en wateroverlast, en voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit. De opbrengst van de zuiveringsheffing, voor de zuivering van afvalwater, stijgt in 2020 met 4,0 procent naar 1,4 miljard euro. Voor beide hoofdtaken is dit de hoogste stijging sinds invoering van het huidige belastingstelsel in 2009.

Nederland telt 21 waterschappen in 2020 (in 1953 waren dat er nog 2,6 duizend). Deze waterschappen beheren bijna 18 duizend kilometer waterkeringen en 225 duizend kilometer waterlopen. Daarnaast zuiveren zij 2 miljard kubieke meter afvalwater in 327 zuiveringsinstallaties. Vijf waterschappen beheren ook nog eens 6,6 duizend kilometer wegen en duizend kilometer fietspaden.

Heffingen waterschappen
 Watersysteemheffing (mln euro)Zuiverings- en verontreinigingsheffing (mln euro)
200910641109
201011181144
201111581185
201212131213
201312741230
201413251250
201513791264
201614151279
201714591283
201815131299
201915671336
202016481389

In Limburg en Friesland stijgen de heffingsopbrengsten het hardst

Bij het waterschap Limburg en dat in Friesland stijgen de opbrengsten het hardst in 2020. Waterschap Limburg raamt bijna 16 procent meer opbrengsten voor de watersysteemtaak en bijna 9 procent meer voor de waterzuiveringstaak. Het Limburgse waterschap verhoogt de opbrengsten vanwege investeringen in onder andere de bescherming tegen hoogwater in de Maas, tegen wateroverlast maar ook in oplossingen voor waterbeschikbaarheid in droge periodes.

Bij het Wetterskip Fryslân stijgt in 2020 vooral de verwachte opbrengst van de watersysteemheffing. Deze heffing stijgt ruim 13 procent. Ook het Friese waterschap investeert de komende jaren in de watersystemen om voorbereid te zijn op onder meer natte periodes en langdurige droogte. Daarnaast beheert het waterschap 200 kilometer zeedijk.

De andere 19 waterschappen kampen met soortgelijke uitdagingen. Waterschappen geven zelf aan dat onder andere natte winters en droge zomers zorgen voor nieuwe opgaven voor waterschappen. Ook aangescherpte of vernieuwde wetgeving kunnen leiden tot extra kosten en/of investeringen.

Ontwikkeling heffingsopbrengsten waterschappen, 2020
WaterschapWatersysteemheffing (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Zuiverings- en verontreinigingsheffing (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Limburg15,78,6
Fryslân13,13,4
Noorderzijlvest10,62,4
De Stichtse Rijnlanden8,4-0,9
Rivierenland7,13,0
Aa en Maas5,41,6
Rijn en IJssel5,25,1
Schieland en de Krimpenerwaard4,82,6
Brabantse Delta4,73,5
Amstel, Gooi en Vecht4,44,5
Scheldestromen4,24,7
De Dommel4,13,8
Zuiderzeeland4,14,6
Vallei & Veluwe3,93,7
Hollands Noorderkwartier3,32,7
Drents Overijsselse Delta3,21,2
Vechtstromen3,15,0
Hunze en Aa's3,01,0
Hollandse Delta3,010,8
Rijnland2,37,9
Delfland0,91,6

Ruim driekwart waterschapsheffingen voor rekening van huishoudens

Huishoudens in het gebied van het waterschap (ook wel ingezetenen genoemd) dragen voor meer dan driekwart bij aan de heffingsopbrengsten voor 2020. Het overige kwart komt voor rekening van boeren en bedrijven.

De ontwikkeling van de heffingsopbrengsten zal terug te zien zijn op de belastingaanslag voor 2020. Een meerpersoonshuishouden in waterschap Limburg met een koopwoning met een WOZ-waarde van 248 duizend euro gaat bijvoorbeeld bijna 12 procent meer betalen dan een jaar eerder en betaalt 286 euro in 2020. Een boerenbedrijf met 400 duizend euro opstallen, 40 hectare grond en 3 vervuilingseenheden gaat in hetzelfde waterschap bijna 17 procent meer betalen en betaalt 2 947 euro aan waterschapsbelasting in 2020.

Desondanks betalen de gezinnen en boeren in Limburg in 2020 nog altijd ruim onder het landelijke gemiddelde (354 euro voor een meerpersoonshuishouden en 4 130 euro voor een agrarisch bedrijf uit dit voorbeeld). Gezinnen en boeren zijn het duurste uit in hoogheemraadschap Delfland, een meerpersoonshuishouden betaalt 462 euro en een boerenbedrijf betaalt 7 624 euro in 2020.

Belastingaanslag waterschapsheffingen meerpersoonshuishouden1), 2020
WaterschapsnaamMeerpersoonshuishouden ( euro)
Rijn en IJssel301
Amstel, Gooi en Vecht310
Delfland462
De Dommel244
Rijnland346
Rivierenland386
De Stichtse Rijnlanden336
Hunze en Aa's420
Noorderzijlvest438
Zuiderzeeland374
Hollands Noorderkwartier374
Brabantse Delta318
Fryslân440
Aa en Maas297
Hollandse Delta366
Schieland en de Krimpenerwaard315
Scheldestromen438
Vallei en Veluwe269
Vechtstromen330
Drents Overijsselse Delta380
Limburg286
1) WOZ-waarde 248 duizend euro, 3 vervuilingseenheden

Belastingaanslag waterschapsheffingen boerenbedrijf1), 2020
WaterschapsnaamBelastingaanslag (x 1 000 euro)
Delfland7,624
Hollandse Delta5,503
Hollands
Noorderkwartier
5,458
Rijnland5,260
Amstel, Gooi
en Vecht
5,191
De Stichtse Rijnlanden4,652
Rivierenland4,552
Schieland en
de Krimpenerwaard
4,506
Zuiderzeeland4,489
Fryslân4,403
Scheldestromen3,937
Noorderzijlvest3,727
Aa en Maas3,684
Drents Overijsselse
Delta
3,606
Brabantse Delta3,460
Hunze en Aa's3,188
Vechtstromen2,997
Limburg2,947
Rijn en IJssel2,621
De Dommel2,608
Vallei en Veluwe2,314
1)Opstallen van 400 duizend euro, 40 ha grond en 3 vervuilingseenheden