Zoekresultaten

7 resultaten voor keyword:overheidsinvesteringen
7 resultaten voor keyword:overheidsinvesteringen

Waterschappen; tarieven heffingen

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.

Cijfers

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Cijfers

Sterkste groei waterschapsheffingen sinds 2009

De waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro te innen aan heffingen; 4,6 procent meer dan in 2019. Dit is de sterkste groei sinds 2009.

Artikelen

Sterkste groei waterschapsheffingen sinds 2009

De waterschappen verwachten in 2020 ruim 3 miljard euro te innen aan heffingen; 4,6 procent meer dan in 2019. Dit is de sterkste groei sinds 2009.

Artikelen

Ondernemingen nog voorzichtig met investeren

Nederlandse ondernemingen, huishoudens en de overheid tezamen hebben in het derde kwartaal van 2010 ruim 24 miljard euro geïnvesteerd. Dit is ongeveer evenveel als in het overeenkomstige kwartaal van...

Artikelen

Investeringsquote buitengewoon laag

In 2009 was de waarde van de investeringen in vaste activa in Nederland gelijk aan 19 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee was de investeringsquote buitengewoon laag.

Artikelen
Artikelen