Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Bewerk tabel

Deze tabel bevat begroting- en realisatiegegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen. De gegevens betreffen zowel de netto-opbrengsten (na aftrek van oninbare bedragen en kwijtscheldingen) als de bruto-opbrengsten (de opgelegde waterschapsheffingen aan huishoudens en bedrijven). De bruto-opbrengsten zijn uitgesplitst naar taak.
Waterschappen leggen heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen.
De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit (waterzuivering). Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen en jaarrekeningen die de waterschappen per verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De begrotingscijfers voor het jaar 2020 zijn voorlopig, de voorgaande jaren zijn definitief.
De realisatiecijfers voor het jaar 2018 zijn voorlopig, de voorgaande jaren zijn definitief.

Voorlopige realisatie- en begrotingscijfers kunnen worden bijgesteld op grond van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 14 februari 2020:
De begrotingscijfers over 2020 zijn opgenomen.
De begrotingscijfers over 2019 worden definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe cijfers komen twee maal per jaar beschikbaar, in het eerste kwartaal en het derde kwartaal.
In het eerste kwartaal worden voorlopige begrotingscijfers over het lopende jaar (t) gepubliceerd. De begrotingscijfers over het afgelopen jaar (t-1) kunnen dan nog worden bijgesteld en worden definitief.
In het derde kwartaal worden voorlopige realisatiecijfers over het afgelopen jaar (t-1) gepubliceerd. De realisatiecijfers van twee jaar terug (t-2) kunnen dan nog worden bijgesteld en worden definitief.

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Waterschapsheffingen Waterschappen Perioden Begroting (mln euro) Realisatie (mln euro)
Bruto waterschapsheffingen Nederland 2019* 2.903
Bruto waterschapsheffingen Nederland 2020* 3.037
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2019* 98
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020* 103
Bruto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2019* 241
Bruto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020* 244
Bruto waterschapsheffingen Waterschap De Dommel (WS) 2019* 108
Bruto waterschapsheffingen Waterschap De Dommel (WS) 2020* 113
Bruto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2019* 204
Bruto waterschapsheffingen Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020* 213
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Rivierenland (WS) 2019* 183
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Rivierenland (WS) 2020* 193
Bruto waterschapsheffingen Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2019* 130
Bruto waterschapsheffingen Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020* 134
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2019* 84
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020* 86
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2019* 67
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020* 72
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2019* 76
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020* 79
Bruto waterschapsheffingen Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2019* 230
Bruto waterschapsheffingen Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020* 237
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Brabantse Delta (WS) 2019* 133
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020* 139
Bruto waterschapsheffingen Wetterskip Fryslân (WS) 2019* 142
Bruto waterschapsheffingen Wetterskip Fryslân (WS) 2020* 155
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Aa en Maas (WS) 2019* 122
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Aa en Maas (WS) 2020* 126
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Hollandse Delta (WS) 2019* 167
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020* 178
Bruto waterschapsheffingen Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2019* 92
Bruto waterschapsheffingen Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020* 96
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Scheldestromen (WS) 2019* 92
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Scheldestromen (WS) 2020* 96
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2019* 144
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020* 149
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Vechtstromen (WS) 2019* 126
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Vechtstromen (WS) 2020* 131
Bruto waterschapsheffingen WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2019* 118
Bruto waterschapsheffingen WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020* 121
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Limburg (WS) 2019* 144
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Limburg (WS) 2020* 161
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2019* 201
Bruto waterschapsheffingen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020* 210
Watersysteemheffing totaal Nederland 2019* 1.567
Watersysteemheffing totaal Nederland 2020* 1.648
Watersysteemheffing totaal Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2019* 46
Watersysteemheffing totaal Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020* 48
Watersysteemheffing totaal Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2019* 105
Watersysteemheffing totaal Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020* 106
Watersysteemheffing totaal Waterschap De Dommel (WS) 2019* 48
Watersysteemheffing totaal Waterschap De Dommel (WS) 2020* 50
Watersysteemheffing totaal Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2019* 112
Watersysteemheffing totaal Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020* 115
Watersysteemheffing totaal Waterschap Rivierenland (WS) 2019* 115
Watersysteemheffing totaal Waterschap Rivierenland (WS) 2020* 123
Watersysteemheffing totaal Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2019* 62
Watersysteemheffing totaal Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020* 67
Watersysteemheffing totaal Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2019* 44
Watersysteemheffing totaal Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020* 46
Watersysteemheffing totaal Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2019* 40
Watersysteemheffing totaal Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020* 44
Watersysteemheffing totaal Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2019* 45
Watersysteemheffing totaal Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020* 47
Watersysteemheffing totaal Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2019* 148
Watersysteemheffing totaal Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020* 153
Watersysteemheffing totaal Waterschap Brabantse Delta (WS) 2019* 66
Watersysteemheffing totaal Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020* 69
Watersysteemheffing totaal Wetterskip Fryslân (WS) 2019* 88
Watersysteemheffing totaal Wetterskip Fryslân (WS) 2020* 99
Watersysteemheffing totaal Waterschap Aa en Maas (WS) 2019* 63
Watersysteemheffing totaal Waterschap Aa en Maas (WS) 2020* 67
Watersysteemheffing totaal Waterschap Hollandse Delta (WS) 2019* 94
Watersysteemheffing totaal Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020* 96
Watersysteemheffing totaal Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2019* 54
Watersysteemheffing totaal Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020* 56
Watersysteemheffing totaal Waterschap Scheldestromen (WS) 2019* 59
Watersysteemheffing totaal Waterschap Scheldestromen (WS) 2020* 61
Watersysteemheffing totaal Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2019* 62
Watersysteemheffing totaal Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020* 65
Watersysteemheffing totaal Waterschap Vechtstromen (WS) 2019* 69
Watersysteemheffing totaal Waterschap Vechtstromen (WS) 2020* 72
Watersysteemheffing totaal WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2019* 70
Watersysteemheffing totaal WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020* 73
Watersysteemheffing totaal Waterschap Limburg (WS) 2019* 66
Watersysteemheffing totaal Waterschap Limburg (WS) 2020* 76
Watersysteemheffing totaal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2019* 109
Watersysteemheffing totaal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020* 114
Zuiveringsheffing totaal Nederland 2019* 1.327
Zuiveringsheffing totaal Nederland 2020* 1.380
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2019* 52
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020* 55
Zuiveringsheffing totaal Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2019* 136
Zuiveringsheffing totaal Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020* 138
Zuiveringsheffing totaal Waterschap De Dommel (WS) 2019* 60
Zuiveringsheffing totaal Waterschap De Dommel (WS) 2020* 62
Zuiveringsheffing totaal Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2019* 91
Zuiveringsheffing totaal Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020* 98
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Rivierenland (WS) 2019* 67
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Rivierenland (WS) 2020* 69
Zuiveringsheffing totaal Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2019* 68
Zuiveringsheffing totaal Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020* 67
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2019* 40
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020* 40
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2019* 27
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020* 28
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2019* 30
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020* 31
Zuiveringsheffing totaal Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2019* 81
Zuiveringsheffing totaal Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020* 83
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Brabantse Delta (WS) 2019* 68
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020* 70
Zuiveringsheffing totaal Wetterskip Fryslân (WS) 2019* 52
Zuiveringsheffing totaal Wetterskip Fryslân (WS) 2020* 54
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Aa en Maas (WS) 2019* 58
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Aa en Maas (WS) 2020* 59
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Hollandse Delta (WS) 2019* 73
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020* 81
Zuiveringsheffing totaal Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2019* 38
Zuiveringsheffing totaal Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020* 39
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Scheldestromen (WS) 2019* 33
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Scheldestromen (WS) 2020* 34
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2019* 81
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020* 84
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Vechtstromen (WS) 2019* 56
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Vechtstromen (WS) 2020* 59
Zuiveringsheffing totaal WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2019* 47
Zuiveringsheffing totaal WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020* 48
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Limburg (WS) 2019* 78
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Limburg (WS) 2020* 85
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2019* 91
Zuiveringsheffing totaal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020* 95
Verontreinigingsheffing totaal Nederland 2019* 9
Verontreinigingsheffing totaal Nederland 2020* 9
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Rijn en IJssel (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Hoogheemraadschap van Delfland (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap De Dommel (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap De Dommel (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Hoogheemraadschap van Rijnland (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Rivierenland (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Rivierenland (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2019* .
Verontreinigingsheffing totaal Hhs De Stichtse Rijnlanden (WS) 2020* .
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Hunze en Aa's (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Noorderzijlvest (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2019* 1
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Zuiderzeeland (WS) 2020* 1
Verontreinigingsheffing totaal Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2019* 1
Verontreinigingsheffing totaal Hhs Hollands Noorderkwartier (WS) 2020* 1
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Brabantse Delta (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Brabantse Delta (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Wetterskip Fryslân (WS) 2019* 2
Verontreinigingsheffing totaal Wetterskip Fryslân (WS) 2020* 2
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Aa en Maas (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Aa en Maas (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Hollandse Delta (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Hollandse Delta (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Hhs van Schieland en Krimpenerwaard (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Scheldestromen (WS) 2019* 1
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Scheldestromen (WS) 2020* 1
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Vallei en Veluwe (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Vechtstromen (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Vechtstromen (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal WS Drents Overijsselse Delta (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Limburg (WS) 2019* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Limburg (WS) 2020* 0
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2019* 1
Verontreinigingsheffing totaal Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (WS) 2020* 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens