© ANP

Maatwerk overheidsfinanciën

Naast ons reguliere programma voeren wij ook in opdracht maatwerk uit. Zo verrichten wij onderzoeken voor ministeries als Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en Defensie. Voorbeelden van ons maatwerk zijn hier te vinden. Voor specifieke vragen over maatwerk kunt u contact opnemen met de Infoservice van het CBS.