Overheid en politiek

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2022
 2. Overheidsfinanciën 2021
 3. Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022
 4. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
 5. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 6. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
 7. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
 8. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
 9. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
 10. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 11. Uitkomsten EMU-enquête 2022
 12. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen