Overheid en politiek

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022
  2. Gemeente Amsterdam heeft hoogste eigen vermogen per inwoner
  3. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
  4. Toetsingskader voor controles verkiezingsuitslagen
  5. EMU-enquête 2024 Decentrale overheden
  6. Financiële stromen van het ministerie van LNV in kaart gebracht, 2022