Overheid en politiek

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
  1. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020
  2. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
  3. Kwaliteit stelsel van basisregistraties 2021
  4. Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2021
  5. Steekproeftrekking controletellingen verkiezingen
  6. Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen
  7. Meting IVRPH-indicatoren 2020
  8. Uitkomsten EMU-enquête 2022
  9. Advies steekproef controletellingen lokale verkiezingen