Convenant en certificering, palmolie

© ANP

Doelstelling, deelnemers en indicator

Door de Nederlandse Task Force Duurzame Palmolie is in 2010 de doelstelling geformuleerd dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam geproduceerd is. Binnen de Task Force hebben de raffinadeurs van palmolie, de sectoren die palmolie gebruiken en de detailhandel zich in een convenant gecommitteerd aan deze doelstelling. Deze partijen zetten zich hiermee in voor het stimuleren van duurzame productie van palmolie (Task Force Duurzame Palmolie, 2010).

De scope van het convenant richt zich op alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie. Dit betekent dat palmolie die wordt geïmporteerd maar die, na eventuele bewerking, weer wordt geëxporteerd, buiten beschouwing blijft.

Certificering

Onder duurzame palmolie wordt door de Nederlandse Task Force Duurzame Palmolie de palmolie verstaan die is gecertificeerd volgens de principes en criteria van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) of een hieraan gelijkwaardige standaard. RSPO is het internationale platform waarbinnen maatschappelijke organisaties, industrie en detailhandel de wereldwijde palmolieproductie en -handel verduurzamen. Ook moet de palmolie verhandeld worden volgens één van de vier door de RSPO goedgekeurde handelssystemen:

 • Book & Claim (B&C):
  Gebruikers van palmolieproducten die GreenPalm- en/of RSPO-lid zijn, kunnen certificaten kopen voor duurzaam geproduceerde palmolie. GreenPalm faciliteert de online handel in de certicaten. Een certificaat staat voor een ton duurzaam geproduceerde palmolie, die als niet-duurzame palmolie op de markt komt. (Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van groene stroom.)
 • Mass Balance (MB):
  Duurzame palmolie van gecertificeerde bronnen wordt administratief gevolgd in de keten, maar kan vermengd worden met reguliere palmolie.
 • Segregation (SG):
  Duurzame palmolie van verschillende gecertificeerde plantages wordt door de hele keten apart gehouden van reguliere palmolie.
 • Identity Preserved (IP):
  Duurzame palmolie van één enkele gecertificeerde oliemolen wordt door de hele keten apart gehouden van reguliere palmolie. Dit komt in geringe mate voor.

Bedrijven die onderdeel worden van de handelsketen voor duurzame palmolie, moeten zelf ook worden gecertificeerd door een onafhankelijk certificeringsbureau. Zo waarborgt de RSPO dat alle schakels in de keten aan de vereisten voldoen.