Samenwerken met decentrale overheden

© Hollandse Hoogte/David Rozing

Een groeiend aantal gemeenten en andere decentrale overheden wil datagedreven werken. Dat betekent dat zij beleidsbesluiten kunnen nemen op basis van data. Een samenwerking met het CBS kan hierbij helpen. Een samenwerking levert bijvoorbeeld een beter en sneller inzicht op in de informatiebehoefte van een gemeente of provincie, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energietransitie het stikstofprobleem, een klimaatbestendige leefomgeving, ondermijning of de lange termijn effecten van de coronapandemie.

Samenwerkingsverbanden

Met de juiste data kan een gemeente of provincie beleid toetsen en uitvoeren. Er zijn diverse verschillende samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau. Een verregaande vorm van samenwerking is een CBS Urban Data Center (UDC). Binnen een UDC bundelen een gemeente en het CBS hun krachten. Bij een UDC kunnen lokale beleidsvragen beantwoord worden door slim gebruik te maken van de kennis en expertise van zowel de gemeente als het CBS. Daarnaast is het mogelijk om een koppeling te maken tussen data van gemeente(n) en het CBS. De overheid, burgers, bedrijven en instellingen krijgen zo meer inzicht in wat er feitelijk in hun gemeente gebeurt.

Onderstaand vindt u de verschillende regiopartners in het land. Per samenwerkingsverband is het mogelijk om afgerond onderzoek gesorteerd op jaar te vinden.

Gemeenten

Met de toegenomen behoefte om datagedreven beleid te maken, werkt een aantal gemeenten samen met het CBS. Er is behoefte aan data op het gebied van belangrijke thema’s als armoede, bestaanszekerheid, woonopgave en energietransitie. De mate van intensiteit van de samenwerking kan sterk verschillen. Bij een vergaande samenwerking kan een dataspecialist van het CBS zelfs gestationeerd worden bij een gemeente om zo meer waarde met data te creëren en het datavakmanschap naar een hoger niveau te tillen. Dit leidt er toe dat beleid beter kan worden voorbereid en beleidsbeslissingen beter onderbouwd kunnen worden genomen.

Provincies

De twaalf provincies staan voor grote (ruimtelijke) opgaven. Ze moeten de puzzel leggen om de schaarse ruimte te verdelen tussen wonen, werk, natuur, energie, mobiliteit. Actuele data zijn hierbij essentieel. Versnelling van de digitale transformatie en datagedreven werken zijn nodig om vraagstukken op het gebied van woningbouw, de energietransitie en het stikstofprobleem, aan te pakken. Een aantal provincies werkt ook samen met het CBS.

Informatie

Voor algemene informatie en specifieke vragen over regionale samenwerkingsverbanden zoals het UDC kunt u contact opnemen via udc.info@cbs.nl.