Wie zijn de zzp'ers?

Zzp’ers vormen een diverse groep en de gemiddelde zzp’er bestaat niet. Een vergelijking tussen zzp’ers, zmp’ers en werknemers geeft enig inzicht in de verschillende kenmerken.

In vergelijking met werknemers is een groter deel van de zzp’ers man. Bij zzp’ers is dat 61 procent, bij werknemers 51 procent. Het verschil tussen het aandeel mannen en het aandeel vrouwen is bij zzp’ers kleiner dan bij zmp’ers. Bij de zmp’ers is 74 procent man en 26 procent vrouw.

Flexwerkers en vaste werknemers (15 tot 75 jaar) naar geslacht, 2019 (%)
 MannenVrouwen
Zzp'er60,639,4
Zmp'er73,526,5
Werknemer51,348,7

Zzp’ers zijn in vergelijking met werknemers ouder. Van de zzp’ers is 59 procent tussen de 45 en 75 jaar oud. Slechts 6 procent van de zzp’ers is een jongere (15 tot 25 jaar). Bij werknemers is 41 procent tussen de 45 en 75 jaar oud, 18 procent is tussen de 15 en 25 jaar. De zmp’er is in vergelijking met de zzp’er en de werknemer nog ouder. Van de zmp’ers is 64 procent tussen de 45 en 75 jaar oud en jongeren komen onder hen vrijwel niet voor (1 procent).

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2019 (%)
 15 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 75 jaar
Zzp'er5,734,959,4
Zmp'er0,935,563,7
Werknemer17,541,541,0

Zzp’ers zijn hoger opgeleid dan werknemers. Van de zzp’ers is 46 procent hoogopgeleid, 36 procent middelbaar en 16 procent laagopgeleid. Bij werknemers is het percentage middelbaar opgeleiden het hoogst (41); 37 procent is hoogopgeleid en 21 procent laagopgeleid. Onder zmp’ers is het percentage hoogopgeleiden met 44 iets lager dan bij zzp’ers. Het percentage laagopgeleiden onder zmp’ers is gelijk aan dat van zzp’ers.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaald onderwijsniveau, 2019 (%)
 LaagMiddelbaarHoogOnbekend
Zzp'er15,936,445,91,8
Zmp'er16,038,743,61,7
Werknemer20,840,637,41,2

Zzp’ers zijn gemiddeld 10,5 jaar werkzaam in het eigen bedrijf. Dit is langer dan een werknemer gemiddeld heeft gewerkt in de huidige baan (9,2 jaar). Voor zmp’ers ligt het gemiddelde op 15,6 jaar.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar anciënniteit, 2019 (%)
 Korter dan 1 jaar1 tot 2 jaar2 tot 5 jaar5 tot 10 jaar10 tot 20 jaar20 jaar of langerLanger dan 1 jaar, exacte duur onbekend
Zzp'er10,89,018,419,322,917,12,2
Zmp'er1,93,013,016,631,531,91,8
Werknemer19,312,018,413,819,715,51,3

Binnen de zzp’ers wordt onderscheid gemaakt tussen de zzp’er-eigen arbeid en de zzp’er-producten. Met de zzp’er-producten worden zzp’ers bedoeld die producten of grondstoffen verkopen aan klanten, denk aan een slager, kruidenier of boer. Met de zzp’er-eigen arbeid worden zzp’ers bedoeld die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden aan bedrijven of aan particulieren. Een ruime meerderheid (81 procent) van de zzp’ers zijn zzp’er-eigen arbeid.