Rapportage CBS tbv IBO ZZP: Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland

Vanwege de toenemende groei van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en de onduidelijkheid die er nog altijd bestaat over welke effecten deze groei heeft, is er door het huidige kabinet een ambtelijke werkgroep ingesteld die een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers zal uitvoeren. Deze werkgroep moet de oorzaken en de gevolgen van de opkomst van zzp’ers in kaart brengen en op basis hiervan beleidsopties schetsen. Bijgaand het verslag.